پاکبان شهرداری آبیک چک ۴۰۰ میلیون ریالی را به صاحبش بازگرداند

قزوین - ایرنا - یک پاکبان شهرداری آبیک پس پیدا کردن چک ۴۰۰ میلیون ریالی حامل را به صاحبش بازگرداند.

این پاکبان کیف پول حاوی کارت عابر بانک به همراه رمز آن و یک فقره چک ۴۰۰ میلیون ریالی را حین انجام وظیفه پیدا کرده بود.

وی سپس به جستجوی صاحب این کیف و اموال پرداخت و موفق به یافتن آن شد و آنها را به صاحبش بازگرداند.

آبیک مرکز شهرستانی به همین نام است که در شرق استان قزوین قرار دارد.

۳۰۱۳