میراث فرهنگی برای ثبت جهانی قلعه های تاریخی برنامه دارد

قزوین - ایرنا - معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: این سازمان برای ثبت جهانی قلعه های تاریخی ایران از جمله قلعه حسن صباح الموت قزوین برنامه دارد.

علی اصغر مونسان سه شنبه شب در پایان سفر خود به استان قزوین با اشاره به بازدیدش از قلعه حسن صباح الموت،گفت: پرونده ثبت جهانی قلعه های تاریخی ایران توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه خواهد شد.

وی اظهار داشت: در همین راستا مقرر شده تا مجموعه ای از قلعه های تاریخی در قالب یک پرونده معرفی و برای ثبت جهانی آنها اقدام شود.

مونسان در ادامه گفت: قلعه حسن صباح الموت به لحاظ ویژگی های طبیعی و تاریخی و نزدیکی به تهران می تواند به عنوان یک قطب گردشگری در کشور مطرح و معرفی شود.

3013