بهزیستی گامی در مسیر توسعه اجتماعی

خرم آباد - ایرنا - سازمانی پهن پیکر با شرح وظایفی متنوع قبل از تولد تا مرگ برای افراد جامعه نقش آفرینی دارد، گستردگی جغرافیایی افزایش آسیب های اجتماع بیش از گذشته وجودش را ضروری کرده است سازمانی که ۳۹ سال از ایجاد آن می گذرد و در سه جهت حمایتگری، هدایتگری، مشاوره و درمان ایفای نقش می کند.

به گزارش ایرنا، برنامه‌های توسعه‌ای کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بر محور برنامه‌های تأمین اجتماعی و بهزیستی، تاکید دارد و در برنامه توسعه‌ای کشور نیز (۱۳۹۶-۱۴۰۰) تکالیف مهمی برای سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده و روز بهزیستی و تأمین اجتماعی فرصت مناسبی برای تشریح فعالیت‌های این سازمان و نقش آن در بهبود و رفاه اجتماعی است.

سازمان بهزیستی کشور، به موجب لایحه قانونی سال ۱۳۵۹ در جهت تحقق مفاد اصول ۳، ٢١ و ٢۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در زمینه تحقق عدالت اجتماعی تشکیل شده است.
در واقع بهزیستی، سازمانی فرهنگی، اجتماعی و امدادی است که با رویکرد انسان محوری تأسیس شده است و برای کمک به اقشار آسیب پذیر و افرادیکه بنا به دلایل محیطی و یا ژنتیکی دچار مشکلات جسمی، روانی، عاطفی دچا، مشکلاتی می‌شوند و نیاز به حمایت‌هایی اعم از مادی و مشاوره‌ای دارند فعالیت دارد.

سازمان بهزیستی با حمایت‌های دولتی و با تکیه بر مشارکت مردمی و همکاری سازمان‌ها، در راه گسترش خدمات توان بخشی، امدادی، بازپروری و کمک به تأمین حداقل نیازهای گروه‌های کم درآمدی که قادر به توانایی و خودکفایی اقتصادی نیستند، فعالیت می‌کند.

بهزیستی و حمایت از آسیب دیدگان

حمایت از اقشار نیازمند و آسیب دیده با استفاده از نظام شناسایی مددکاری اجتماعی از طیف زنان سرپرست خانوار، کودکان بی سرپرست، سالمندان، معلولان جسمی و ذهنی، روشندلان، افراد ناشنوا به عنوان یکی از خدمات بهبود وضعیت آسیب دیدگان بر اساس برنامه توسعه کشور ماده ۷۹ اقدام به پرداخت مستمری و افزایش سالانه ۲۰ درصد از محل یارانه‌ها به این اقشار به عنوان یک فعالیت حمایتی انجام می‌شود.

همچنین به منظور رسیدن به وضعیت مطلوب اجتماعی اهداف و شاخص‌های حمایتی چون حمایت از معتادان، ارتقاءبیمه درمانی و افزایش ضریب پوشش بیمه، ساخت مسکن حمایتی و اجتماعی، کمک به اشتغال افراد آسیب دیده، افزایش حمایت از سالمندان، افزایش کمک به کودکان بی سرپرست، پرداخت شهریه دانشجویی از جمله تکالیف سازمان در حوزه حمایتی بیان شده است.

بهزیستی هدایتگر و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

پیشگیری اصلی که در تمام حوزه‌های اجتماعی و انسان مدار به عنوان اصل مقدم بر درمان گفته می‌شود؛ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در زمینه طلاق، اعتیاد، خودکشی، حاشیه نشینی، کودک آزاری، خشونت، دختران فراری، کاهش معلولیت‌ها، مشاوره ژنتیک اساس شاخص‌های بهبود رفاه اجتماعی و موفقیت اجتماع است.

حوزه پیشگیری و ارتقای سلامت اجتماعی از طریق آموزش فردی و گروهی در سطوح مختلف جامعه از طریق مشاوران ورزیده، مؤسسات بخش خصوصی وکانال های ارتباطی مانند تلفن و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند در کاهش آسیب مؤثر واقع شود.

اگرچه خدمات پیشیگرانه در سطح وسیع و گسترده با مخاطبان مختلف از مهد کودک تا سالمندان از عهده یک سازمان خارج است اما سیاستگذاری در این راستا حائز اهمیت است.

برنامه‌هایی که توسط بهزیستی در مدارس با مشارکت اجتماعی دانش آموزان و محله‌های پرخطر با ایجاد و توسعه پایگاه سلامت با رویکرد آموزشی و آگاه سازی انجام می‌شود برنامه‌های موث. در طیف وظایف پیشگیرانه سازمان بهزیستی به شمار می‌رود اما بنظر می‌رسد ساختار نیروی انسانی و تأمین امکاناتی چون اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز سبب اجرای برنامه در سطح وسیع همه مدارس ومحلات انجام نشود.

درمانگری و توجه به بیماران

ابعاد گسترده بیماری در حوزه‌های توانبخشی معلولان، غربالگری شنوایی نوزادان، طرح پیشگیری تنبلی چشم کودکان، پیشگیری از معلولیت، مشاروره های ژنتیکی، بیماران روانی مزمن، بازتوانی و درمان معتادان، پیشگیری از بیماری hiv، مراقبت و درمان سالمندان و کودکان مستقر در مراکز نگهداری، هزینه‌های بهداشتی افراد در معرض خطر و ساکنین کمپ‌های ترک اعتیاد بخش عمده‌ای از اعتبارات و نیروی متخصص درمانی کشور را به خود جذب کرده است.

البته فعالیت در حوزه‌های درمانی بهزیستی دشوار است و هزینه‌های سنگین مالی برای خانواده‌ها و دولت در پی دارد اینجاست که پیشگیری به عنوان یک اصل معقولانه حتی در مواردی چون آزمایشات ژنتیکی و جلوگیری از معلولیت‌ها بیشتر احساس می‌شود.

برنامه‌ای که با اراده ملی و رویکرد اجتماعی می‌تواند نهادینه شود؛ در صورت موفقیت اجرای برنامه‌های پیشگیرانه علاوه بر کاهش معلولیت‌های جسمی و روحی، کاهش آسیب‌های اجتماعی در سلامت جامعه و از تحمیل هزینه‌های سنگین به خانواده و دولت جلو گیری می‌کند.

مشارکت مردم موفقیت برنامه

مشارکت مدنی و اجتماعی مردم در سالهای اخیر نسبت به حمایت از هموطنان در بروز حوادث و کمک به نیازمندان رشد چشمگیر و مناسبی داشته است بطوریکه حمایت‌های مردمی در ایجاد مؤسسات خیریه و جمع آوری کمک‌ها به مراکز نگهداری کودکان، بیماران روحی روانی، سرای سالمندان، زنان سرپرست خانوار و تشکل‌های تخصصی چون خیران مسکن ساز، مؤسسات اجتماعی و موارد مشابه دیگر … را می‌توان نوعی سرمایه اجتماعی محسوب کرد که جنبه مردمی دارد.

تداوم اعتمادسازی و شفافیت در عملکرد حوزه‌های تخصیصی و برجسته نمودن نقش کمک‌های مردم در بهبود شاخص‌های رفاه و اجتماعی راه مناسبی برای کمک به افراد آسیب دیده می‌باشد.

اما در عین حال باید یادآور شد؛ مهمترین نقش دولت در کاهش آسیب‌های فردی و اجتماعی مرتبط با بهزیستی اعمال سیاست‌های زیر بنای در شاخص‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی با محوریت خدمات پیشگیرانه و آموزش تک تک افراد، نمایان خواهد شد.

از طرفی افزایش ضریب نفوذ در مناطق مختلف شهری و روستاهای توسعه نیافته و افزایش تولید محتوای آموزشی در مدارس، دانشگاه، رسانه ملی، اصحاب رسانه، شبکه‌های اجتماعی و ایجاد تکلیف برای دستگاه‌های مرتبط می‌تواند نیل به سمت یک جامعه سالم را هموار سازد و یادآوری این نکته که، بوجود آمدن جامعه عاری از خطرهای اجتماعی خود بستر ساز توسعه و شکوفایی اقتصادی نیز خواهد شد.

۳۹ هزار خانوار از خدمات بهزیستی لرستان بهره می‌برند

بنا بر گفته فاطمه زهرا توکلی مدیر کل بهزیستی لرستان هدف بهزیستی این است که حال مردم و جامعه هدفش خوب باشد. اینکه خدمت رسانی به افراد تحت پوشش از ۱۵ هزار خانوار به ۳۹ هزار خانوار افزایش یافته یعنی اقدامات خوبی صورت گرفته است اما، بی شک این پایان کار نیست و تا رسیدن به ایده آل ها، فاصله داریم.

بنا بر گفته وی پیشگیری، درمان و توانمندسازی از جمله وظایف ذاتی سازمان بهزیستی است و خدمت رسانی به ۵ هزار معلول، ۸ هزار زن سرپرست خانوار، ۹ هزار سالمند و ۱۰۰۰ کودک تحت پوشش، اقداماتی است که تاکنون صورت گرفته و ادامه دارد.

هفت هزار پرونده معلولیت در بهزیستی بروجرد

بنا بر گفته کرم رضا پیردایه رئیس بهزیستی بروجرد، بیش ازهفت هزار پرونده معلولیت اعم از معلولیت‌های شنوایی، بینایی، اعصاب و روان، ذهنی، ضایعه نخاعی و چند معلولیتی در بهزیستی این شهرستان به ثبت رسیده است که از این تعداد پرونده معلولیت حدود ۲ هزار و۴۰۰ پرونده روستایی و پنج هزار و ۶۰۰ پرونده شهری هستند.

پیردایه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه هر کدام به تناسبت نوع و شدت معلولیتی که دارند از خدمات حمایتی و توانبخشی بهزیستی برخودار می‌شوند گفت: از بین مجموع معلولان تحت پوشش بهزیستی بروجرد تعداد پنج هزار نفر بصورت ماهیانه مستمری دریافت می‌کنند و مابقی افراد تحت پوشش بهزیستی از سایر خدمات اعم از توانبخشی، هزینه‌های کمک تحصیلی و هزینه‌های ایاب و ذهاب برخوردار هستند.

۲۵ تیرماه بعنوان روز بهزیستی و تأمین اجتماعی نام نهاده شده است و امسال ۳۹ سال از تأسیس این سازمان در کشور می‌گذرد.

۱۹۲۰/‌۷۲۷۳

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =