بررسی پوشش تورمی طلا، سهام و نرخ ارز در افق‌های زمانی مختلف در اقتصاد ایران

تهران-ایرنا-هدف اصلی این تحقیق، بررسی پوشش تورمی دارایی‌های طلا، سهام و نرخ ارز طی دوره زمانی 1379-1395 با استفاده از مدل وقفه‌های توزیعی خودرگرسیونی غیرخطی(NARDL) است برای این منظور انتقال شوک‌های مثبت و منفی تورم روی قیمت این دارایی‌ها به صورت مجزا برآورد شده است.

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی- نتایج حاصل از برآورد مدل‌ها نشان می‌دهد در حالت کلی، همه دارایی‌ها (ارز، طلا و سهام) نقش پوشش تورمی را در اقتصاد ایران بازی می‌کنند. به طوری که با افزایش تورم، قیمت این دارایی‌ها نیز افزایش یافته است ولی میزان و نوع اثرپذیری این دارایی‌ها در مقابل تورم در افق زمانی مختلف، متفاوت است.

نتایج حاصل از پوشش تورمی دارایی طلا نشان می‌دهد اثر شوک‌های مثبت و منفی تورم روی قیمت طلا در کوتامدت یکسان (متقارن) بوده ولی در بلندمدت شوک‌های مثبت تورم اثر بیشتری نسبت به شوک‌های منفی روی قیمت طلا دارد. نتایج حاصل از پوشش تورمی دارایی ارز نشان می‌دهد اثرات شوک‌های مثبت و منفی تورم بر نرخ ارز هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت نامتقارن است.

در حالی که این اثرات در خصوص دارایی مربوط به سهام هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت یکسان است. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد دارایی سهام نسبت به سایر دارایی‌ها از پوشش تورمی مناسبی در بلندمدت برخوردار است و ضمن حفظ قدرت خرید منجر به افزایش دارایی سرمایه‌گذاران می‌شود. در حالی که میزان پوشش دارایی‌های ارز و طلا مشابه هم و کمتر از میزان افزایش تورم است با این تفاوت که ارز در کوتاه‌مدت و طلا در بلندمدت این نقش را ایفا می‌کند.

ادامه مطلب به پیوست ضمیمه شده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 9 =