بهزیستی باید تاوان معلولیت های ناشی از تصادف ها را بدهد

تهران - ایرنا - رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: بسیاری از آسیب ها و معلولیت ناشی از ضعف سیاست گذاری و برنامه ریزی های نهادهای دیگر است اما بهزیستی باید تاوان آن را بازپس بدهد.

سیدحسن موسوی چلک افزود: پایین بودن برخی شاخص‌های رفاه اجتماعی مانند اشتغال الزاماً به بهزیستی یا یک سازمان بازنمی گردد.
وی با اشاره به گسترش فعالیت‌های سازمان‌های حمایتی به دلیل فقر و آسیب‌های دیگر ادامه داد: اگر امروز سازمان‌های حمایتی ناگزیر هستند بسیاری از گروه‌های هدف خود را پوشش دهند ناشی از ضعف سیاست گذاری و برنامه ریزی های دیگر نهادها است به طورمثال معلولیت‌های ناشی از تصادفات تقصیر بهزیستی نیست اما بهزیستی باید توان آن را باز پس دهد.
وی اضافه کرد: سازمان‌های مختلفی در پدید آمدن آسیب‌ها نقش دارند و باید توجه داشت که «پیشگیری» از جنس موضوعاتی است که همه نهادها حتی رسانه‌ها در آن نقش دارند.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران تاکید کرد: سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی سلامت اجتماعی باید باور کند که متولی سلامت اجتماعی است که این امر نیازمند بازنگری سیاست‌های موجود است حتی ممکن است مستلزم بازنگری ساختار و وظایف باشد و این اجتناب ناپذیر است.
موسوی چلک افزود: در عین حال بهزیستی باید نسبت به وظایف خود پاسخگو باشد اما در عرصه تولید فقر و معلولیت‌های ناشی از کژکاری های وزارت بهداشت که منتج به معلولیت باشد نقشی ندارد اما باید مطالبه گر باشد.
وی یادآور شد: بهزیستی طی ۴۰ سال بار زیادی بر دوش داشته و در برابر مسائلی که در آنها نقشی نداشته است، پاسخگو بوده است.
 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =