مبارزه با مواد مخدر نیازمند کار فرهنگی است

قزوین - ایرنا - استاندار قزوین گفت: مبارزه با مواد مخدر نیازمند کار فرهنگی و بسترسازی است و این مهم باید توسط گروه های داوطلب و سازمان های مردم نهاد به شکل جدی دنبال شود.

عبدالمحمد زاهدی روز پنجشنبه در همایش گرامیداشت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر افزود: اگرچه اکنون مواد مخدر صنعتی در جهان گسترش یافته است، اما مبداء آن از تریاک شروع می شود که همواره در تاریخ کشور ما نیز با مزارع فراوانی روبرو بود.

وی اضافه کرد: جنگ تریاک بین چین و انگلیس در تاریخ نشان داده که عمده مواد مخدر از نوع تریاک از طریق انگلیسی ها وارد جنوب آسیا شده که پشت همه این قضایا مباحث اقتصادی و سیاسی است.

زاهدی تصریح کرد: سود تجارت مواد مخدر در جهان باعث شده تا باندهای مواد مخدر هرگونه ریسکی را برعهده بگیرند.

استاندار قزوین با بیان اینکه مواد مخدر درکنار وجه سیاسی دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی لست، اظهار داشت؛ امروز مهمترین معضل اجتماعی ما اعتیاد است و برای نجات سرمایه‌های اجتماعی باید اهتمام جدی و پررنگ در مبارزه با پدیده ایجاد شود.

زاهدی همچنین گفت: بیشتر آسیب‌های اجتماعی ما در جامعه ریشه در مصرف مواد مخدر دارد و از سویی دیگر معتادان همواره تلاش می کنند از فضا و اوضاع اجتماعی سوء استفاده کرده و از نوع خودشان در جامعه تکثیر کنند.

استاندار قزوین همچنین خاطرنشان کرد: صاحبان رسانه و نخبگان جامعه نیز باید در مقابله با مواد مخدر پیشگام باشند.
۹۹۲۵*۳۰۱۳