شبکه فن بازار در استان های قم و لرستان توسعه می یابد

سمنان- ایرنا- معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: شبکه فن بازار در استان های قم و لرستان برای اجرای رویکردهای فنی و علمی در بخش صنعت سال ۹۸ توسعه می یابد.

اصغر مصاحب روز چهارشنبه در حاشیه دوازدهمین نشست فن بازارهای منطقه ای و تخصصی کشور در استان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود: رویکرد سازمان صنایع کوچک توسعه و نفوذ فناوری در بنگاه های کوچک و متوسط است.

وی خاطر نشان کرد: ظرفیت های ایجاد شده در شهرک های فناوری، مراکز خدمات فناوری و همکاری با پارک فناوری پردیس در ایجاد فن بازارهای منطقه ای از جمله اقدام های انجام شده در پیوند صنعت با رویکردهای پژوهشی در کشور در سال های گذشته است.

مصاحب اضافه کرد: توسعه شبکه فن بازار در استان های لرستان و قم در دستور کار قرار دارد و ۴۹ رویداد استارتاپی در سال ۹۷ با همکاری سازمان صنایع کوچک در کشور برگزار شد.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تصریح کرد: شناسایی بیش از ۲۳۰ نیاز فناورانه بنگاه های کوچک و متوسط در سال ۹۷ و تلاش کارگزاران و مشاوران در شناسایی نیازها و گلوگاه های فناوری از جمله اقدام ها برای پیوند صنعت و رویکردهای علمی در کشور است.

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از سال ۱۳۹۲ از طریق شرکت های تابعه خود با همکاری پارک فناوری پردیس مسئولیت ۱۳ فن بازار منطقه ای در ۱۳ استان کشور را برعهده دارد.

در نشست دو روزه و سراسری فن بازارهای منطقه‌ای و تخصصی کشور در استان سمنان، جمعی از صاحبنظران راهکارهای رونق تولیدهای فناورانه را بررسی کردند.
استان سمنان یک منطقه ویژه اقتصادی، هشت ناحیه و ۱۰ شهرک صنعتی با یک هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی دارد که ۲۹ هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند.

۷۳۳۹/۶۱۰۳

اخبار مرتبط