مدیریت مصرف موجب کاهش بیش از ۶ درصدی آب در اصفهان شد

اصفهان- ایرنا- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اصفهان گفت: در این استان سال گذشته در بخش خانگی ۶.۹ درصد و در بخش غیرخانگی ۷.۱ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش و مدیریت مصرف را شاهد بودیم.

هاشم امینی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در سالن جلسات این شرکت افزود: با توجه به بارش باران در سال جاری و بهبود وضعیت سد زاینده رود تاکنون حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب سد آبگیری شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اصفهان دلیل افت فشار در برخی از نقاط در حوزه آب آشامیدنی را عدم اتمام طرح آبرسانی حوزه اصفهان بزرگ دانست و تصریح کرد: این سامانه ۵۶ شهر و ۳۰۰ روستا را شامل می شود که سامانه آبرسانی حوزه اصفهان بزرگ باید سال ۸۶ به اتمام می رسید و تحویل این شرکت می شد و از آن جایی که مجری این طرح سازمان آب منطقه ای بود به دلایل اداری و مجوزها هنوز این سامانه به اتمام نرسیده است.

به گفته امینی کم بودن و یا زیاد بودن بارش ها باری از مسئولیت ما در اقلیم خشک و نیمه خشک و سازگاری کم نمی کند چرا که باید در حوزه آب آشامیدنی مصرف بهینه آب را به مردم یاد دهیم.

وی اضافه کرد: معتقدیم فرهنگ سازی یک موضوع هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه نیست بلکه رفتار دائمی ما در حوزه مدیریت مصرف کمک می کند در اقلیم خشک و نیمه خشک زندگی پایدار داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اصفهان اظهار داشت: خوشبختانه به جهت اقدامات شرکت آبفا در بحث سازگاری با خشکسالی که رویداد آن در وزارت نیرو برگزار می شود رتبه برتر را در صنعت آب و فاضلاب در بخش شرب کسب کردیم.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته اقدامات در حوزه فرهنگ سازی و سازگاری با کم آبی در سه بخش انجام شده است، گفت: اقدامات در راستای فنی، فرهنگی و قانونی صورت گرفت که این اقدامات باعث شد ۶.۹ درصد مصرف کمتر شود و ۲۳ میلیون مترمکعب آب را ذخیره کنیم.

امینی با بیان اینکه یکی از عواملی که آب به صورت میلی متری توزیع می شود، سامانه تله متری است، تصریح کرد: هوشمندسازی شبکه شهر اصفهان و سامانه ۵۶ شهر و ۳۰۰ روستا را در قالب سامانه هوشمند تله متری در نظر گرفتیم.

وی اضافه کرد: تمام نقاط شهر که حدود ۴۵۰ نقطه است ایستگاه آنلاین مدیریت فشار قرار دادیم و یکی از نکات مورد گلایه این است که چرا از طریق چاه ها تامین آب و چاه حفر می کنید که باید گفت زمانی که شهروندان نیاز به آب داشته باشند از هر طریق باید تامین آب را انجام دهیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تصریح کرد: حدود هزار لیتر بر ثانیه از چاه هایی که حفر کردیم آب تامین می کنیم که در مقایسه با حدود ۱۱ هزار لیتر بر ثانیه بسیار ناچیز است.

وی ادامه داد: آبی که از چاه ها تامین می شود باید مورد تایید مرکز بهداشت استان باشد همچنین مرکز بهداشت استان تا آب چاه را به لحاظ کیفی تایید نکند حق استفاده از این آب را نداریم.

امینی با اشاره به اقدامات در حوزه پرت آب یا آب بدون درآمد در حوزه شبکه های آب شهری گفت: طی سال های گذشته میزان آب بدون درآمد (شامل انشعاب غیرمجاز و پرت شبکه) را به حداقل خود در کشور رساندیم و شرکت آبفا با ۱۶.۱ کمترین آب بدون در آمد را در کشور دارد.

وی تصریح کرد: کم شدن پرت آب به دلیل نشت یابی های متعدد در سطح آب آشامیدنی استان بود همچنین ۸۵ کیلومتر اصلاح شبکه آب انجام دادیم و ۶۳۳۷ انشعاب آب را اصلاح و بازسازی کردیم و عملیات نشت یابی شبکه و انشعابات را در شبکه آب آشامیدنی انجام دادیم.

وی ادامه داد: عملیات نشت یابی شبکه آب آشامیدنی شامل ۲۴۶ کیلومتر بود همچنین ۱۳۳۳۷ انشعاب را پیمایش کردیم که ۱۳۰ مورد در شبکه و ۲۱۷ مورد در انشعابات نشت پیدا کردیم.

مدیرعامل شرکت توزیع آب و فاضلاب استان اصفهان با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته ۷۰۰ لیتر بر ثانیه آب مجدد به چرخه توزیع بازگردانده شده است، اظها رداشت: در حوزه اقدامات فنی و در راستای بازچرخانی آب خاکستری تفاهم نامه ای با سازمان نظام مهندسی آب منعقد شده است که هرچه زودتر آب خاکستری منازل را برای استفاده در فلش تانک ها عملیاتی و استفاده کنیم.

وی بازچرخانی آب خاکستری را به عنوان مطالبه جدی از حوزه نظام مهندسی دانست که در این راستا باید سیستم هایی جهت استفاده از آب خاکستری در فلش تانک ها، روشویی ها و ظرفشویی ها استفاده شود.

امینی با بیان اینکه یکی از گلایه ها این است که صنعت فولاد از آب رودخانه استفاده می کند، تصریح کرد: قرار شد شبکه فاضلاب ۹ شهر را با قراردادی که منعقد شد با ظرفیت منابع فولاد در قالب یک قرار داد متقابل انجام دهیم و به ازای آن پساب به شرکت فولاد برای تولید فولاد بدهیم که از آب رودخانه کمتر استفاده شود.

به گفته وی، براساس این قرار داد حدود ۳۰ سال و میزان ۵۷۰ میلیون مترمکعب پساب به فولاد واگذار می شود.

وی بیان کرد: شرکت فولاد از پساب فاضلاب شهرهای مبارکه، کرکوند، زیباشهر، دیزیچه و ۵ شهر از شهرهای لنجان استفاده می کند، همچنین سال گذشته با ذوب آهن قراردادی منعقد کردیم که فاضلاب فولاد شهر و ایمان شهر را به آنها واگذار و این صنایع کمتر از آب رودخانه استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: خوشبختانه تغییراتی که رخ داد در سال ۸۷ در بخش صفر تا بیست خانگی ۶۶ درصد مردم بین صفر تا بیست آب مصرف کردند ولی در سال ۹۷، ۹۰ درصد مردم استان بین صفر تا بیست مصرف داشتند.

وی، معنای صفر تا بیست را طبقات مصرف ماهانه دانست و ادامه داد: رکورد خوبی در حوزه مدیریت مصرف صورت گرفته است.

امینی با اشاره به طرح های شرکت آب و فاضلاب استان بیان کرد: طرح آبرسانی به باغبهادران تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد و بخشی از روستاها و شهرستان های باغبهادران از آب شرب و سالم و پیادار بهره مند می شوند، همچنین آبرسانی به شهرستان دهاقان، گلشن و روستاها تا پاییز امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه سه تصفیه خانه در راستای سیاست های دولت و مباحث بهداشتی در دست احداث است، بیان کرد: تصفیه خانه شهرستان خوانسار هفته گذشته به بهره برداری رسید، همچنین تصفیه خانه شهرستان چادگان بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و طرح تصفیه خانه شهر اژیه هم ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که امیدواریم تا پایان سال به بهره برداری برسد.

وی بیان کرد: در یکسال گذشته ۲۹۵ کیلومتر لوله گذاری آب در سطح استان، ۳۳۱ کیلومتر لوله گذاری فاضلاب و ۱۲۰۰۰ مترمکعب مخزن انجام شده است همچنین هفت هزار مخزن در دست احداث است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اضافه کرد: در سال گذشته در حوزه شهری ۱۸ هزار و ۲۴۰ فقره انشعاب آب و ۲۱ هزا رو ۶۰۰ فقره انشعاب فاضلاب واگذار کردیم.

وی با اشاره به اقدامات حوزه روستایی در کل استان بیان کرد: ۱۲۸۶ روستا داریم که ۹۵۳ روستا تحت پوشش آب شرب بهداشتی، سالم و پایدار قرار دارند که یکی از اقدامات و سیاست های جدی وزارت نیرو به منظور تامین آب پایدار و سالم ایجاد مجتمع های سالم روستایی است که ۴۱ مجتمع در سطح استان به این منظور شکل گرفته و از این تعداد ۱۴ مجتمع در قالب ۲۱۷ روستا به بهره برداری رسیده است.

وی اضافه کرد: همچنین ۲۷ مجتمع که ۲۵۷ روستا را تحت پوشش دارد در حال احداث است و تاکنون ۴۸ درصد پیشرفت فیزکی داشته همچنین ۱۳۰ میلیارد تومان از اعتبارات صندوق توسعه ملی و ۸۵ میلیارد تومان هم از اعتبارات استانی در این مجتمع هاهزینه شده است و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر اعتبار مورد نیاز است که در جهت تامین آب پایدار و کیفی امیدواریم تامین شود.

وی با اشاره به پروژه مهم بازسازی شبکه فاضلاب شهر اصفهان گفت: این پروژه ۷۳۶ میلیارد تومان هزینه دارد که در بافت سخت شهر که بخشی بافت میراثی است شبکه های قدیمی را جمع آوری و شبکه جدید فاضلاب را احداث می کنیم.

امینی با اشاره به اجرای سه اقدام در راستای دولت الکترونیک اظهار داشت: به زودی قبض های کاغذ حذف خواهند شد که این اقدام در سه محله آغاز شده است.

به گفته وی سالانه ۸ میلیون برگه قبض در استان توزیع می شود که با راه اندازی درگاه Ussd و ارسال یک شماره شهروندان می توانند قبض قبلی و فعلی را دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در بخش دیگری گفت: در گذشته چاه های فلمن سه هزار لیتر بر ثانبه آب داشت اما این ۱۰ سال خشکسالی باعث شد این چاه ها ۳۰۰ لیتر بر ثانبه آب بیشتر نداشته باشد.

به گفته وی چاه های فلمن بیشتر در شمال و غرب اصفهان است و در جنوب به دلیل فقر آب رفت و زمین شناسی چاه فلمن وجود ندارد.

امینی در پاسخ به سوال ایرنا با اشاره به ارزیابی خود از اجلاس هفته گذشته افزود: اجلاس مشترک ایران و روسیه که بیشتر هدف اقتصادی را دنبال می کرد در حوزه ملی بخشی که قابل بیان بود براساس ارزیابی وزیر نیرو ثمرات خوبی برای کشور داشت.

وی با اشاره به تجهیزات کاهنده و قیمت تمام شده اضافه کرد: در سراسر کشور خدمات ۲۲ گانه است که در اصفهان ۲۳ گانه به دلیل خدمت تجهیزات کاهنده است.

وی قیمت متوسط کشوری یک متر معکب آب را یکهزار تومان دانست و افزود: اما آب هر مترمکعب ۴۸۵ تومان به فروش می رسد که مابه التفاوت آن رقم زیادی است.

معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب اصفهان با بیان اینکه ۷۴ درصد مصارف در اماکن مسکونی مصرف می شود، گفت: سال گذشته اقدامات بسیاری در خصوص مدیریت مصرف در حوزه های مختلف به ثمر نشست.

رضا رضایی ادامه داد: امسال طبق دستور وزارت نیرو برای شرکت های آب و فاضلاب الگوی ما را ۱۴ مترمکعب در ماه در نظر گرفتند چرا که هدف مدیریت مصرف است.

وی با بیان اینکه مشترکان پر مصرف ۴۰ مترمکعب و بیشتر مصرف می کنند، تصریح کرد: اگر امسال هم مشترکان کمتر از ۱۴ متر مصرف داشته باشند بسته های تشویقی به صورت ریالی در قبوض آنها در نظر گرفته می شود و اگر مشترکی پرمصرف باشد نسبت به اضافه مصرف جریمه های سنگین شامل حال آنها خواهد شد.

به گفته وی، سال گشذته ۰.۵ درصد مردم جز دسته مشترکان پر مصرف بودند.

به گزارش ایرنا، یکم تا هفتم تیرماه هفته صرفه جویی مصرف آب است.

/ ‏۶۰۲۶/‏۹۹۱۳/

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 5 =