طرح جامع کلانشهر اراک آماده ارایه به شورای عالی شهرسازی و معماری است

اراک - ایرنا - مدیرکل دفتر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: طرح جامع کلانشهر اراک با بازدیدهای انجام شده آماده ارایه به شورای عالی شهرسازی و معماری است.

«احمد نیکخواه» روز سه شنبه در حاشیه هفتمین کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اراک، افزود: افق زمانی طرح جامع اراک در سال ۱۳۹۰ به پایان رسید و با بررسی‌های صورت گرفته برای تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی ایران ارجاع شده است.

وی افزود: نشست‌هایی به منظور پیگیری این مهم در کمیته فنی به شکل مفصل و تفکیک شده تشکیل و موضوعات بررسی شده است.

مدیرکل دفتر دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: در هفتمین کمیته برنامه‌ریزی مقرر شد بازدید میدانی از اراک و مناطق هدف، بخش حریم طرح، اراضی مربوط به توسعه‌های آتی شهر، بافت مرکزی و سکونت‌گاه‌های غیررسمی انجام شود.

نیکخواه افزود: کمیته فنی با برگزاری نشستی باید بتواند منابع اطلاعاتی مورد نیاز برای ارایه صورت جلسه و اتخاذ تصمیم و گزارشی به شورای عالی شهرسازی تحویل دهد تا در نهایت طرح جامع اراک مطابق تصمیم این شورای ابلاغ و مراحل نهایی سپری شود.

وی با اشاره به اینکه اجرای هر طرحی مزایا و معایبی دارد، گفت: طرح جامع اراک ایراد ساختاری نداشت و تنها اختلاف نظرهایی میان مشاور و مراجع استانی وجود دارد.

مدیرکل دفتر دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: طرح جامع کلانشهر اراک در مقایسه با برخی طرح‌های دیگر کمبودهایی که از نظر کمیته فنی مشکل افرین است را ندارد.

نیکخواه، در خصوص طرح ۵۸ متری نیز گفت: این طرح عمرانی از پیشنهادات طرح شبکه معابر شهری اراک است و یکی از اسنادی که در هر طرح جامع بررسی می‌شود، سند شبکه معابر است.

وی اظهار داشت: این طرح دارای حساسیت است و اجرای آن با دشواری همراه است چراکه ساخت معبر بر بافت موجود شهری در آن دیده شده و این مهم پیش از آن نبوده است.

مدیرکل دفتر دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: همانطور که در حریم و محدوده شهر تصمیم گیری می‌شود در حوزه ۵۸ متری نیز مجموعه موارد و بررسی‌ها به شورای عالی معماری و شهرسازی گزارش می‌شود تا شورا در نهایت در خصوص این طرح تصمیم گیری لازم را انجام دهد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: در بازدیدهای لازم کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کاربری‌های موجود در حریم شهر، خطوط مرز حریم، پهنای حفاظتی پیشنهادی طرح جامع اراک مورد بررسی قرار گرفت.

«احمد مرزبان» افزود: بررسی روستاهای موجود در اطراف شهر و همچنین گسترش حریم شهر و ارزیابی نقاط قوت و ضعف نیز از دیگر محورهای مورد بحث در خصوص بازنگری طرح جامع اراک بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: پس از بررسی و بازدید از مناطق هدف، طرح جامع کلانشهر اراک در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح می‌شود.

مرزبان اضافه کرد: تاکنون ۶ نشست کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری در وزارت راه و شهرسازی در خصوص بازنگری طرح جامع اراک، کاربری‌ها و تراکم شهر و آینده نگری برای کلانشهر اراک برگزار شده بود.

طرح جامع کلانشهر اراک سال ۹۷ پس از ۶ سال در شورای برنامه ریزی استان تصویب شد.

کلانشهر اراک مرکز استان مرکزی است و در این منطقه بیش از ۵۲۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند.

۶۹۹۱/‏۶۰۱۳/‏