موازنه افشای حریم خصوصی خانوادگی چهره‌های مشهور در رسانه‌ها و آزادی بیان در رویه نهادهای قضایی

تهران- ایرنا- زندگی خصوصی چهره‌های ورزشی، هنری یا سیاسی همیشه جذاب است و این جذابیت، روحیۀ کنجکاو مردم و غفلت برخی چهره‌ها موجب می‌شود که جزییات زندگی خانوادگی افراد مشهور در رسانه‌ها منتشر شود.

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی- موافقان انتشار چنین اخباری بر این عقیده‌اند که حوزۀ حریم خصوصی برای آنها بسیار کمتر از افراد دیگر است، و آزادی بیان برای جامعه‌ای دموکراتیک ضروری است؛ اما مخالفان برآن‌اند که هر انسانی حق دارد حوزۀ خصوصی داشته باشد و قانون نیز باید از آن محافظت کند.

رویه‌های قضائی نشان می‌دهند که در اغلب موارد افشای حریم خصوصی، نفع اجتماعی ندارد. در مقابل، گاهی رفتار خود افراد مشهور به رسانه‌ها حق می‌دهد که در زندگی خصوصی و خانوادگی آنها کنجکاوی کرده و به آزادی بیان استناد کنند.

تحقیق تحلیلی-توصیفی حاضر نشان می‌دهد که میان دو حق آزادی بیان و حریم خصوصی در یک سری موارد تزاحم وجود دارد که نظام‌های حقوقی مختلف هر کدام به‌نحوی این تزاحم را حل کرده‌اند.

ادامه مطلب به پیوست ضمیمه شده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =