بیمه سلامت مرکزی ۱۰۸ میلیارد ریال از معوقات طرف قرارداد را پرداخت کرد

اراک - ایرنا - مدیر کل بیمه سلامت استان مرکزی گفت: ۱۰۸ میلیارد و ۳۲۸ میلیون ریال از مطالبات موسسات طرف قرارداد بیمه سلامت این استان از ابتدای سال جاری تا کنون پرداخت شده است.

«محمد رضا جیریایی» روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: ۷۷ میلیارد و ۵۹۹ میلیون ریال بابت مطالبات موسسات بخش دولتی و ۳۰ میلیارد و ۷۲۹ میلیون ریال بابت مطالبات موسسات بخش خصوصی پرداخت شده است.
وی ادامه داد: ۵۸ میلیارد و ۶۶۳ میلیون ریال در بخش دولتی به دانشگاه علوم پزشکی اراک و ۱۰ میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال نیز به دانشکده های ساوه و خمین پرداخت شده است.
مدیر کل بیمه سلامت استان مرکزی اظهار داشت: از مجموع مبلغ پرداختی در بخش خصوصی ۱۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال به داروخانه های طرف قرارداد، ۲میلیارد و ۶۰۱ میلیون ریال مراکز پاراکلینیک و ۲ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ریال در بخش پزشکان طرف قرارداد پرداخت و هزینه شده است.
جیریایی خاطر نشان کرد: ۷۹۶ میلیارد ریال برای تسویه مطالبات درمانگاه های خصوصی، خیریه و بیمارستان های خصوصی و یک میلیارد و ۹۷۴ میلیون ریال به مراکز تامین اجتماعی پرداخت شده است.
وی ادامه داد: با پرداخت این منابع مالی، مطالبات موسسات طرف قرارداد بخش دولتی و خصوصی بیمه سلامت استان مرکزی تا پایان فروردین ماه امسال تسویه شده است.
مدیر کل بیمه سلامت استان مرکزی افزایش رضایتمندی موسسات و بیمه شدگان طرف قرارداد بیمه سلامت را از برنامه های این اداره کل عنوان کرد و گفت: امید است با پرداخت به موقع مطالبات، رضایتمندی موسسات و بیمه شدگان در سال جاری بیش از پیش فراهم شود.

بیش از ۹۷ درصد از موسسه های درمانی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و داروخانه استان با این اداره کل طرف قرارداد است.

۱۹۵۵/‏۳۰۷۵