کم خوابی باعث ضعف حافظه و رفتارهای ناایمن در محیط کار می شود

کرمانشاه- ایرنا- یک طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نشان داد کمبود خوابی می­ تواند موجب از هم گسیختگی بنیاد جسمی و روانی فرد و بروز مشکلات قلبی عروقی، فقدان توجه، ضعف حافظه کاری و همچنین حواس پرتی و انجام رفتارهای ناایمن در محیط کار شود.

به گزارش ایرنا؛ بر پایه نتایج این طرح تحقیقاتی که توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در اختیار ایرنا قرار گرفت؛ بررسی متاانالیزی تغییرات عملکردی مغز در اثر محرومیت خواب حاد که توسط دکتر حبیب اله خزایی در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه انجام شد مشخص گردید فعالیت برخی نواحی مغزی بدنبال محرومیت از خواب حاد تغییر می کند.

از آنجا که خواب یکی از نیازهای مهم برای حیات است مطالعات تصویر برداری مغزی در این مطالعه حاکی از تغییرات ساختاری و عملکردی متنوعی در نواحی از مغز بدنبال محرومیت از خواب می باشد.

لازم به ذکر است یافته های حاصل از مطالعات انجام گرفته، به دلیل حجم نمونه کم، ناهمگونی گروه‌های مطالعه شده (به دلیل تفاوت در معیارهای تشخیصی، سن، روش‌های مختلف تصویربرداری، پیش‌پردازش تصاویر و روش آنالیز)، متنوع و گاه متناقض است.

به گزارش ایرنا؛ کلینیک تحقیقاتی خواب بیمارستان فارابی کرمانشاه یکی از مراکز پیشرفته غرب کشور است.

مرکز تحقیقات اختلالات خواب از ۱۲ سال قبل با مجوز شورای پژوهشی وقت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان یک مرکز تحقیقات داخلی مصوب شد و این مرکز پنج سال قبل مورد تصویب وزارت بهداشت قرار گرفت و اکنون یکی از مراکز تحقیقاتی مصوب وزارت بهداشت است.

۳۰۳۳/‏۸۰۶۶