صحنه میزبان اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان شد

کرمانشاه- ایرنا- اردوی بسترسازی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان ایران به میزبانی شهرستان صحنه برگزار می شود.

این اردو قرار است از ۳۰ خرداد تا سوم تیرماه در خانه کشتی شهر صحنه برگزار شود.

در این اردوی پنج روزه، ۳۴ کشتی گیر از استان های مختلف کشور حضور خواهند داشت.

کشتی گیران دعوت شده در اوزان ۳۵، ۳۸، ۴۱، ۴۴، ۴۸، ۵۲، ۵۷، ۶۲، ۶۸، ۷۵، ۸۵ و ۱۰۰ کیلوگرم زیرنظر کادر فنی به تمرین می پردازند.

از ۳۴ کشتی گیر دعوت شده، چهار نفر آنها به اسامی آرین سبزی، ارشاد پازوکی، امیرمحمد مرادی و آرمین سبزی اهل استان کرمانشاه هستند.

آرین سبزی در وزن ۵۷ کیلو، پازوکی در وزن ۶۲ کیلو، مرادی در وزن ۶۸ کیلو و آرمین سبزی در وزن ۸۵ کیلوگرم کشتی می گیرند.

عادل مظفری، رسول شمس، حیدر فرخنده، مسعود رشتیانی، پیمان مرادی، یوسف فیروزی، آرمین رضایی و اسماعیل حیدریان مربیان تیم کشتی فرنگی نونهالان ایران هستند.

۷۴۵۸/‏۸۰۶۶