مراکز بهداشت و درمان برتر سال ۹۸ دانشگاه ها معرفی شدند

تهران – ایرنا – ۱۵ مرکز بهداشت و درمان برتر، نمونه و فعال دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور معرفی و تقدیر شدند.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های تهران، صنعتی اصفهان، قم، دامغان به عنوان مراکز بهداشت و درمان برتر، معرفی شدند.
مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های تبریز، صنعتی امیرکبیر، شاهد و صنعتی سهند تبریز به عنوان مراکز بهداشت و درمان نمونه شناخته شدند.
براین اساس مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های فردوسی مشهد، شهید بهشتی، سیستان و بلوچستان، فسا به عنوان مراکز بهداشت و درمان فعال و مراکز بهداشت و درمان دانشگاه های علامه طباطبایی، خوارزمی و الزهراء (س) به عنوان مراکز بهداشت و درمان ساعی دانشجویی در سال ۱۳۹۸ معرفی شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.

شناسایی مراکز یاد شده از سوی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان صورت گرفته است./‏

اخبار مرتبط