رشد ۵ برابری فعالیت های فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی

تهران- ایرنا- نرخ مشارکت دانشجویان علوم پزشکی در فعالیت کانون‌ های فرهنگی، دینی و مذهبی از میزان پنج درصد کل دانشجویان در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۲۵ درصد کل دانشجویان در سال ۱۳۹۷ افزایش یافت.

به گزارش معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در سال ۹۲ تعداد دانشجوی فعال در کانون های فرهنگی، دینی و مذهبی دانشگاه های علوم پزشکی ۸ هزار و ۷۵۵ نفر بود که این تعداد در سال ۹۷ به ۵۲ هزار و ۳۹۰ دانشجوی فعال ارتقا یافت.

این میزان حاکی رشد حدود ۵۰۰ درصدی جذب دانشجویان در حوزه کانون های فرهنگی و دینی، مذهبی در طی پنج سال گذشته است.

کانون های فرهنگی، نهادهایی دانشجویی هستند که در زمینه های دینی و مذهبی، ادبی، فرهنگی و هنری، اجتماعی و اندیشه و… فعالیت می کنند. این کانون ها با هدف زمینه سازی رشد خلاقیت های فرهنگی دانشجویان، سامان دهی خواسته ها و تلاش های خودانگیخته فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویی و به منظور تأکید بر هویت ملی و اسلامی، ارتقای سطح همکاری جمعی و بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت در دانشگاه ها، تشکیل می شوند.

کانون های فرهنگی یکی از مهم ترین نمادهای همکاری دانشجویان با معاونت فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی هستند و ساماندهی، نظارت و حمایت از کانون های فرهنگی همواره یکی از مهم ترین برنامه های ستادی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و معاونت های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور است.

در پنج سال گذشته در حالی که تعداد کل دانشجویان علوم پزشکی کشور از حدود ۱۷۰ هزار دانشجو به حدود ۲۰۸ هزار دانشجو افزایش یافته است، تعداد کل کانون های فرهنگی، دینی و مذهبی فعال در دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیز از تعداد ۳۴۲ کانون در سال ۱۳۹۲ به ۶۸۹ کانون فرهنگی دانشجویی در سال ۱۳۹۷ رسیده است که حاکی از رشد بیش از ۱۰۱ درصدی است.

فعال سازی کانون های فرهنگی، ایجاد تنوع در انواع کانون های فرهنگی، تشکیل مجامع تخصصی این کانون ها، تلاش جهت جذب تمام دانشجویان با دیدگاه ها و سلایق مختلف، برگزاری منظم جشنواره فرهنگی دانشگاهیان وزارت بهداشت (جشنواره بین المللی سیمرغ) و در پیش گرفتن سیاست اعتماد به دانشجویان و سپردن اکثر فعالیت های فرهنگی دانشگاه به دانشجویان عضو کانون های فرهنگی را می توان از مهمترین اقداماتی که منجر به افزایش پنج برابری نرخ مشارکت دانشجویان در فعالیت های کانون های فرهنگی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور شده است، برشمرد./‏