توزیع کارت آزمون استخدامی دستگاه های ریاست جمهوری آغاز شد

تهران – ایرنا – فرایند توزیع کارت آزمون استخدامی دستگاه‌های وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری در سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، آزمون استخدامی مجموعه علمی – تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۸ روز جمعه ۳۱ خردادماه در شهر تهران برگزار می‌شود.
فرآیند برگزاری آزمون صبح از ساعت ۸:۳۰ آغاز و درهای ورود به جلسه امتحان نیم ساعت قبل از شروع فرآیند بسته خواهد شد.
داوطلبان از هم اکنون می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه این آزمون اقدام کنند.
در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است.
مخدوش و پاره کردن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی در جلسه برگزاری آزمون از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می‌شود و با داوطلبان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.
انتخاب داوطلبان جهت سیر مراحل استخدام، کسب حدنصاب لازم در آزمون کتبی به عنوان شرط لازم (و نه کافی) در آزمون بوده و براساس ترتیب نمرات بدست آمده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مطابق این شرایط است: پس از برگزاری آزمون، نمرات داوطلبان به تفکیک حیطه‌های عمومی و تخصصی محاسبه و حد نصاب آزمون معادل ۵۰ درصد، بالاترین نمره بدست آمده در آزمون با ارزش وزنی ۴۰ درصد برای حیطه عمومی و ۶۰ درصد برای حیطه تخصصی، محاسبه و مبنای سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار می‌گیرد.
پس از تعیین حد نصاب در آزمون، داوطلبان فاقد حد نصاب از سایر مراحل تبدیل وضعیت حذف می‌شوند.
معرفی افراد دارای حد نصاب برای سایر مراحل استخدامی در سقف چند برابر ظرفیت براساس نمره کل آنان با وزن ۴۰ درصد برای حیطه عمومی و ۶۰ درصد برای حیطه تخصصی نمرات این افراد انجام خواهد شد.
کسب حد نصاب نمره علمی در آزمون کتبی، هیچ‌گونه حق تبدیل وضعیت برای داوطلبان ایجاد نمی‌کند.
همچنین پس از برگزاری مصاحبه و سایر مراحل استخدامی براساس آئین‌نامه استخدامی و ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه، انتخاب نفرات اصلی پذیرفته شده بر اساس مجموع نمره کل نهایی داوطلبان با وزن ۵۰ درصد برای آزمون کتبی (عمومی و تخصصی)، ۵۰ درصد برای مصاحبه و با در نظر گرفتن امتیازات و سهمیه‌های قانونی انجام می‌شود.

**گروه‌ها و مواد آزمون

به هر یک از داوطلبان، یک دفترچه سوال عمومی (دفترچه شماره ۱) و یک دفترچه سوال تخصصی (دفترچه شماره ۲) تحویل می‌شود که مواد آزمون آن‌ها در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.
تمام دروس آزمون عمومی و تخصصی به صورت چهار گزینه‌ای است و ضریب آزمون عمومی (۱) و ضریب آزمون تخصصی (۲) خواهد بود.
بر اساس اعلام سازمان سنجش آموز کشور، به ازای هر سوال غلط، نمره منفی در نظر گرفته می‌شود./‏