کارگاه آموزشی توانمندسازی کارشناسان حوزه آسیب های اجتماعی آغاز شد

کرمانشاه- ایرنا- کارگاه آموزشی طرح توانمندسازی و دانش افزایی کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی و مددکاران اجتماعی توسط کلینیک مددکاری اجتماعی همراز و انجمن مددکاران اجتماعی ایران شعبه استان کرمانشاه با نظارت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری آغاز شد.

به گزارش ایرنا؛ مدیر کلینیک مددکاری اجتماعی همراز که مجری برگزاری این کارگاه است، گفت: این کارگاه آموزشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و با موضوع آسیب های نو پدید برگزار می شود که در اولین روز برگزاری مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

ماندانا جواهری با بیان اینکه در این کارگاه آسیب های نو پدید تعریف شد و عنوان گردید که این نوع آسیب ها بر مبنای اینکه امروز با پیشرفت علمی و حرکت جوامع از سنتی به مدرن و از مدرن به پست مدرنیته سبب شده که آسیب هایی در جامعه نمایان شوند که اصولاً بدون ریشه اند که این آسیب ها را نوپدید می نامند.

وی با بیان اینکه دراین کارگاه عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر در این نوع از آسیب ها تشریح شد، گفت: این آسیب ها با سرفصل های مواد مخدر نو پدید از قبیل مواد صنعت مورد بحث قرار گرفت.

به گفته وی، آسیب های نو پدید دیگری همچون فضای مجازی و اعتیادهای اینترنتی، خطرات ماهواره و تلفن همراه، روسپیگری های اینترنتی، فرار از خانه، خیانت، تکدی گری، خودکشی های نو پدید و حاشیه نشینی نیز در این کارگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مدرس این کارگاه دکتر مسعود آورنده از اساتید استان کرمانشاه می باشد، گفت: سرفصل های این کارگاه به شکلی علمی و عملی ارائه شد.

جواهری اظهار داشت: این کارگاه آموزشی برای اولین بار است که به این شکل گسترده و با حضور مددکاران اجتماعی و کارشناسان مراکز دولتی و غیردولتی و سمن ها در حال انجام می باشد.

به گفته او، این کارگاه ها در ۲ مرحله اجرا می شود و مدرسین آموزشی از اساتید به نام در مددکاری اجتماعی و آسیب های اجتماعی می باشند که در نظر سنجی انجام شده حدود ۹۵ درصد شرکت کنندگان اعلام رضایت کردند.

وی با اشاره به اینکه در این کارگاه ۴۵ نفر از کارشناسان آسیب های اجتماعی ادارات و سازمان های استان حضور داشتند، گفت: از هر اداره و سازمانی سه نفر برای حضور در کارگاه معرفی شدند.

وی عنوان کارگاه روز دوم را تسهیلگر در کار جامعه و اجتماعی با محور مددکاری اجتماعی و نقش بین سازمانی در تعریف جدید اعلام کرد.

۳۰۳۳/‌۸۰۶۶