اولین دانشجوی دکترای جامعه شناسی پزشکی کشور فارغ التحصیل شد

تهران – ایرنا- نخستین دانشجوی دکترای تخصصی جامعه شناسی پزشکی کشور با درجه عالی بعد از دفاع پایان نامه خود دانش آموخته شد.

به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، موضوع پایان نامه مجید طاهری که دوره تخصصی دکترای پژوهشی خود را در گروه جامعه شناسی پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می گذراند؛ نابرابری های اقتصادی – اجتماعی در پیامدهای سرطان ها بود.

این رساله با راهنمایی تعدادی از اساتید برجسته نظیر محمد توکل، استاد دانشگاه تهران، محمود عباسی، رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همچنین امیر الماسی، استاد علوم پزشکی دانشگاه اراک تهیه شده است.

یادآورمی شود؛ این دانشجو شش مقاله آی اس آی از این رساله استخراج و منتشر کرده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =