۲۵ خرداد ۱۳۹۸،‏ ۱۳:۲۹
کد خبرنگار: 1029
کد خبر: 83354108
۰ نفر
نگاهی به مطالب ۲ روزنامه استان مرکزی در بیست و پنجم خردادماه ۹۸

روزنامه عطریاس در شماره ۲۹۰ خود با موضوع "محدودیت های انتصاب یک زن" و روزنامه وقایع نیز به موضوعی تحت عنوان " ظرفیت مغفول مانده نواحی" پرداخته است.

حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در هشت سال دولت احمدی نژاد، این سازمان در استان‌ها در استانداری‌ها ادغام شدند و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید یکی از برنامه‌های دولت روحانی برگرداندن سازمان برنامه و بودجه کشور به جایگاه قبلی خود واصالح این ساختار بود.

با توجه به آنکه پس از گذشت هشت سال کلیه امور مربوط به این سازمان در استانداری‌ها انجام می‌شد یک سری وظایف و نیروی انسانی به استانداری‌ها افزوده شده بود به طور مثال در استانداری مرکزی نزدیک به ۱۰۰ نفر به مجموعه اداری استانداری برای انجام امور برنامه ریزی و بودجه به استانداری افزوده شده بود.

یکی از ایراداتی که به این تغییرات گرفته می‌شد آن بود که این معاونت بیشتر وقت خود را صرف توجه به مسائل اقتصادی معطوف و چندان به امورات مربوط به منابع انسانی توجهی نمی‌شد و تمرکز بیشتر معاونت‌ها در اکثر استانداری‌ها بر امور اقتصادی بود.

پس از گذشت هشت سال با برگرداندن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به جایگاه قبلی خود می‌بایست دوباره ساختار و نیروهای انسانی که در چارت استانداری تغییراتی ایجاد کرده بود به حالت هشت سال پیش برگردد و بر همین اساس و با توجیه اینکه باید به مسائل مدیریتی و منابع انسانی توجه بیشتری شود، تغییر و تحوالتی در چارت استانداری‌ها صورت گرفت و در آخرین تغییرات، اواخر سال گذشته از سوی وزارت کشوربخشنامه ای مبنی بر اصلاح چارت استانداری‌ها انجام و بر مبنای آن معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی به معاونت هماهنگی امور اقتصادی محدود و معاونتی جدید با عنوان توسعه مدیریت و منابع انسانی به چارت ۱۶ استانداری کشور افزوده شد.

گرچه این صحبت استاندار مبنی بر استفاده از یک زن در این معاونت برای جامعه زنان خبر خوشایندی است اما بسیاری هم معتقدند که با توجه با آنکه در سال‌های گذشته هیچ کادرسازی برای پرورش و رشد زنان در ادارات دولتی و سازمان‌ها صورت نگرفته است نیروی توانمند و شایسته ای که بتواند معاونت یک استانداری را برعهده گیرد اندک شمار است علی الخصوص آنکه باید گرایش و تفکر معاون چهارم همسو با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید باشد که خود این مسئله می‌تواند پاشنه آشیل این انتخاب باشد و نه تنها از جایگاه زنان به نحو احسن دفاع نکند که جایگاه این قشر در جامعه را مخدوش وضعیف تر از گذشته کند.

از سوی دیگر اصرار استاندار و وزارت کشور بر استفاده از نیروهای موجود در وزارت کشور محدودیت‌های استفاده از بانوان توانمند و شایسته در این پست را بیشتر می‌کند چه آنکه استفاده از بانوان ضعیف در پست‌های مدیریتی پیش از این نیز در استان انتقاداتی را با خود به همراه داشته است.

افزایش ۲۰ درصدی نرخ کرایه اتوبوس‌های شهری اراک، بر گزاری اولین نکو داشت زنان مفاخر استان مرکزی، باشگاه مشکلات و پوشش بیمه درمانی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به سازمان بیمه سلامت از دیگر عنوان‌های خبری روزنامه عطریاس است.

روزنامه عطریاس با مشی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی با مدیرمسئولی و صاحب امتیازی «داود باقری» در استان مرکزی منتشر می‌شود.

ظرفیت مغفول مانده نواحی، یکی از عنوان‌های خبری شماره ۱۰۹۷ روزنامه وقایع استان مرکزی است که به قلم «الهه فراهانی» نوشته شده است.

محدودیت امکانات اشتغال در روستاها از یک سو و توسعه خدمات و امکانات در نواحی شهری از سوی دیگر، سبب افزایش مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ شده است با توجه به اینکه بخش کشاورزی از نظر ایجاد اشتغال جدید قادر به پاسخگویی نیازهای روستاییان نیست و خود این بخش با اشباع و فزونی نیروی انسانی مواجه است؛ ضرورت صنعتی شدن روستاها به عنوان یکی از راه حل های مناسب برای ایجاد اشتغال، افزایش درآمد روستایان، جلوگیری از مهاجرت به شهرها و بالاخره توسعه صنعتی کشور بیشتر احساس می‌شود. همواره شهرک‌های صنعتی نقشی اساسی در ایجاد رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و برطرف کردن معضل بیکاری در هر استانی بر عهده دارند.

بر همین اساس رویکردهای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط در شهرک‌های صنعتی، نقش شهرک‌های صنعتی در اشتغالزایی جوانان را بارز می‌کند که باید با لحاظ کردن این امر در اقتصاد کلان کشور و جایگاه بنگاه های کوچک و متوسط در کل اقتصاد کشور مورد بررسی، ارزیابی و حمایت قرار گیرد به همین منظور در زمینه کاهش فقر روستایی، افزایش فرصت های شغلی، تأمین حداقل نیازهای عمومی و برای حصول به اشتغال پایدار و امنیت غذایی و زندگی مطمئن باید به صنعتی کردن روستاها و ایجاد شهرک و نواحی صنعتی اهتمام ورزید.

توقیف ۲ محموله میلیاردی کالای قاچاق در شازند، اجرای طرح پاکسازی پلیس در ۱۰۱ محله جرم خیز استان مرکزی و پیدا کنید پرتقال فروش را از دیگر عنوان‌های خبری روزنامه وقایع استان مرکزی است.

روزنامه وقایع با مشی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی با مدیرمسئولی و صاحب امتیازی «نیره یوسفی راد» در استان مرکزی منتشر می‌شود.

استان مرکزی دارای سه روزنامه، ۳۲ هفته نامه، ۱۱ دو هفته نامه، ۲۶ ماهنامه، سه ۲ ماهنامه، ۱۸ فصل نامه است.

۶۹۹۱/ ۳۰۷۵