کشاورزان، محققان و مروجان سه ضلع اصلی توسعه بخش کشاورزی هستند

کرمانشاه- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت: توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی در صورت هماهنگی و هم افزایی سه ضلع کشاورزان، مروجان، اساتید و محققان میسر می شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، هدایت حاتمی روز چهارشنبه در دومین جشنواره روز ملی مزرعه کرمانشاه که در مرکز ایستگاه تحقیقات و منابع طبیعی اسلام آبادغرب برگزار شد، افزود: اهمیت و ضرورت توسعه و افزایش بهره وری بخش کشاورزی با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور برکسی پوشیده نیست بر همین اساس توجه به تحقیقات علمی ۲ چندان شده است.
او بهره وری بخش کشاورزی کشور را کمتر از دیگر بخش‌های اقتصادی دانست و گفت: به دلیل ریشه سنتی کشاورزی، کوچک بودن بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری کم محصولات و در نتیجه معیشت ضعیف کشاورزی، توسعه این بخش اقتصادی با وجود اهمیت آن عقب افتاده است.
حاتمی در بخش دیگری از سخنان خود از محققان مراکز تحقیقات جهاد کشاورزی خواست در کنار تحقیقات فنی کشاورزی به توجه بیشتر بر اقتصاد کشاورزی تاکید کرد و گفت: کشاورزان زحمات زیادی برای بدست آوردن محصولات می کشند ولی درآمد زیادی عاید آنها نمی‌شود و معیشت ضعیفی دارند زیرا سیستم اقتصادی و زنجیره اقتصادی برای فروش محصولات کشاورزی ناقص است.


هیچ گونه محدودیتی برای پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی وجود ندارد
حاتمی در ادامه کرمانشاه را یکی از قوی‌ترین استان‌ها در بخش کشاورزی در کشور دانست و گفت: سرمایه گذاری‌های بزرگی در بخش دام پروری و کشاورزی در استانداری در حال بررسی است که اگر به نتیجه برسند تحول عظیمی در بخش کشاورزی استان خواهد شد.
وی همچنین اظهار داشت: باوجود اینکه آب کرمانشاه از متوسط کشوری بیشتر است ولی بیشتر اراضی کشاورزی استان دیم است که مراکز جهاد کشاورزی با روش‌های نوین روز دنیا و با توجه به بهره وری بهینه، باید آبی کردن اراضی بیشتری را در دستور کار قرار دهیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به پروژه گرمسیری استان، خواستار بهره مندی بیشتر کشاورزان از طرح سردسیری در سطح ملی شد که اراضی و تراکم کشاورزی بیشتری را پوشش خواهد داد.
حاتمی در ادامه بیان داشت: استانداری در بخش تسهیلات هیچ محدودیتی برای بخش کشاورزی قائل نشده چه در بحث تجهیزات و دیگر پروژه‌ها این بخش هیچ محدودیتی نداریم.
وی در پایان بر توجه بیشتر به معیشت و اقتصاد و ارزش افزوده محصولات کشاورزی تاکید کرد که سازمان جهاد کشاورزی استان باید بیشتر روی آن کار کند.

کرمانشاه ۵۴ مرکز تحقیقات و ترویج دارد
در ادامه این جشنواره رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه گفت: این استان ۵۴ مرکز تحقیقات و ترویج کشاورزی با ۶۴۰ کارشناس ارشد، ۶۵ محقق معین با تعریف ۶۴۹ پهنه دارد که بر ۹۴۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغداری استان نظارت دارند.
نوربخش حاتمی در ادامه بر مطالعه نزدیک ۲ هزار رقم محصول کشاورزی در مراکز تحقیقات استان خبر داد، که فقط امسال بر ۳۲ رقم گندم در ایستگاه تحقیقات و منابع طبیعی اسلام آبادغرب تحقیق شده که در کشور نمونه شناخته شده است.
وی در ادامه از هم افزایی گسترده مراکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان با مراکز دانشگاهی و پارک علم و فناوری خبر داد.
او همچنین کرمانشاه را در تحقیقات محصولات کشاورزی یک استان پیشرو در کشور دانست و اظهار داشت: مراکز تحقیقات جهاد کشاورزی کرمانشاه از نظر امکانات و تجهیزات بویژه خودرو دارای مشکل است.
وی در پایان از مبارزه با ۳۰ هزار کانون آفات در استان خبر داد و خواستار‬ امکانات بیشتری در این بخش شد.
۶۶/‏۳۲۰۹