شرحی مستند بر راهبری یکساله منابع و برنامه توسعه ایلام (بخش دوم)

ایلام - ایرنا - برای دریافت تصویری عینی و جامع از روند اجرا و پیشبرد برنامه توسعه به یقین یکی از بهترین منابع رسمی دستگاه فرا بخشی و کلان نگر و در عین حال تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که متکی به منابع واقعی و سندهای فرا دستی همچون برنامه ششم حاصل و دستاورد تلاش های اجرایی برای نیل به اهداف توسعه را توضیح دهند.

به گزارش ایرنا، با توجه به نقش اساسی و تاثیرگذار سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حوزه های مختلفی چون جلسات اقتصاد مقاومتی، تعیین و رسیدگی به وضعیت واحدها و طرح های مختلف تولیدی، خدماتی و صنعتی، آمایش سرزمین، دریافت و تفکیک بودجه سالانه استانی و ملی، آمار سرانه جمعیت، نظارت بر عملکرد دستگاه ها و ... سوال و جواب مکتوبی با هدف ارائه جامع چند وچون روند توسعه ایلام در دومین سال برنامه ششم توسعه - سال ۹۷ با رحمت الله قیصوری رییس سازمان مدیریت استان انجام شد که شرح آن و نیز نتیجه پیگیری برای سوال های احتمالی دریافته از پاسخ ها در قالب چند عنوان خبر مصاحبه و گزارش در خبرگزاری ایرنا ارائه می شود.

بخش اول این گفت و گوی تفضیلی ۲ خردادماه جاری منتشر شد و امروز نیز بخش دوم این مصاحبه منتشر شده است.

** اهم اقدامات معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام را بیان بفرمایید: فعالیت های اصلی معاونت آمار و اطلاعات در قالب برنامه زمان بندی مرکز آمار ایران، اجرای طرح های آماری ماهانه، فصلی و سالانه است که پس از اجرای عملیات میدانی توسط مأموران آمارگیر و بازبینی، داده آمایی اطلاعات در سامانه یکپارچه جمع آوری الکترنیکی داده ها (سیجاد) انجام می شود.

از جمله مهمترین طرح های مذکور عبارتند از: طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی ( برآورد هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی)، طرح های آمارگیری از شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، برآورد نرخ تورم ، طرح آمارگیری از نیروی کار( برآورد نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی)، طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی با ۱۰ نفر کارگر و بیشتر، طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری، طرح آمارگیری از پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ها، طرح آمارگیری از کشتار دام کشتارگاه ها و ... از دیگر فعالیت های مهم و اصلی معاونت آمار و اطلاعات، تهیه نشریات و گزارشات از نتایج طرح های آماری و سرشماری، بهنگام رسانی نقشه های شهری و آبادی بلوکه و فایل جغرافیایی استان، همچنین تهیه و تدوین حساب های منطقه ای جهت تعیین تولید ناخالص داخلی استان ( GDPR )، تهیه و انتشار نشریات سالنامه آماری ( معتبرترین سند آماری استان) و گزیده ی شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان است.

معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام در سه سال اخیر جزء استان های برتر در مجموع اجرای کلیه طرح های بوده و مورد تقدیر قرار گرفته است.

** شیوه اجرای طرح های آمارگیری ماهانه ،فصلی و سالانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی چگونه است؟ شیوه اجرای طرح های آمارگیری ماهانه، فصلی و سالانه سازمان مطابق برنامه زمان بندی مرکز آمار ایران است از * جمله اجرای طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی (برآورد هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی) که این طرح از یکم تا دهم هرماه با مراجعه به خانوارهای نمونه در مناطق شهری و روستایی استان اجرا می شود.

در مجموع به ۵۴۰ خانوار نمونه روستایی ( هر ماه ۴۵ خانوار) و ۵۱۰ خانوار نمونه شهری ( هرماه ۴۳ خانوار) جهت تکمیل پرسشنامه مشتمل بر هزینه های اقلام خوراکی و غیرخوراکی و درآمد در ماه قبل مراجعه می شود.

* طرح آمارگیری از گردشگران ملی فصل بهار که این طرح نیز در فصل بهار هر سال با مراجعه به ۱۷۰ خانوار نمونه اجرا می شود.

* اجرای طرح های آمارگیری از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و اجاره بهای واحدهای مسکونی استیجاری (برآورد نرخ تورم) که این طرح بصورت نمونه گیری و در مجموع در ۹۶ منطقه شهری ( هر ماه هشت منطقه) در مناطق شهری و مراجعه به پنج هزار و ۶۰۰ کارگاه خرده فروشی و در مجموع ۱۸۰ آبادی در نقاط روستایی ( هر ماه ۱۵ آبادی) و یک هزار و ۲۰۰ خانوار مستاجر (هرماه ۱۰۰ خانوار) اجرا می شود.

* طرح آمارگیری از متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی (قیمت سر خرمن) که این طرح بصورت نمونه گیری و فصلی با مراجعه به ۱۹۶ آبادی نمونه ( هر ماه ۱۶ آبادی) اجرا می شود.

* اجرای طرح آمارگیری از نیروی کار (برآورد نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی، سهم اشتغال در بخش های عمده فعالیت صنعت، کشاورزی و خدمات و ...)که این طرح هم بصورت فصلی و نمونه گیری و با مراجعه به هفت هزار و ۲۰۰ خانوار( هر فصل یک هزار و ۸۰۰) خانوار در مناطق شهری و روستایی استان در ماه میانی هر فصل اجرا می شود.

* اجرای طرح های آمارگیری از شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و نرخ تورم تولید کننده که این طرح بصورت نمونه گیری و با مراجعه به ۱۶ معدن ( هر فصل چهار معدن)، ۲۰ کارگاه صنعتی ( هر فصل پنج کارگاه)، ۱۲۰ کارگاه ارائه خدمات ( هر فصل ۳۰ کارگاه) ، ۷۶ مرغداری صنعتی ( هر فصل ۱۹ مرغداری) و ۱۱۶ گاوداری صنعتی ( هر فصل ۲۹ گاوداری) به صورت فصلی در ماه آخر هر فصل اجرا می شود.

* اجرای طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی دارای ۱۰ نفر کارگر و بیشتر و با مراجعه به این کارگاه های صنعتی و اجرای طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری است که این ۲ طرح بصورت تمام شماری و با همراهی سازمان صمت یکبار در سال اجرا می شود.

اجرای طرح آمارگیری از پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ها که این طرح با همکاری ۲۶ شهرداری استان و با تکمیل پرسشنامه پروانه های ساختمانی صادر شده در هر فصل اجرا می شود.

اجرای طرح آمارگیری از کشتار دام کشتارگاه ها که این طرح با همکاری اداره کل دامپزشکی و تکمیل پرسشنامه تعداد و وزن لاشه انواع دام ذبح شده در کشتارگاه های استان بصورت فصلی اجرا می شود. بهنگام رسانی نقشه های شهری و روستایی بلوکه و فایل جغرافیایی استان، تهیه و تدوین حساب های منطقه ای جهت تعیین تولید ناخالص داخلی استان(GDPR) ، تهیه و انتشار نشریه سالنامه آماری استان ( معتبرترین سند آماری استان)، تهیه و انتشار نشریه گزیده ی شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بصورت فصلی و سالانه و ... طرح هایی است که بصورت موردی مطابق برنامه زمان بندی مرکز آمار ایران همزمان با سراسر کشور اجرا می شود.

۷۱۷۲/۶۱۱۹

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 2 =