حفظ آیین‌های نمایشی با اتکای صرف بر جشنواره‌ها شدنی نیست

تهران- ایرنا- پژوهشگر عرصه فرهنگ آیینی با تاکید بر فراهم کردن زمینه معرفی تئاتر و دستاوردهایش به عنوان رسالت جشنواره های تئاتری گفت: حفظ آیین‌های نمایشی با اتکای صرف بر جشنواره‌ها شدنی نیست.

دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا، سنت‌های نمایشی و خرده روایت های آیینی هر جامعه ای را بازتاب هویت فرهنگی و اصالت آن جوامع دانست و افزود: در جامعه شناسی مدرن، توسعه فرهنگی هر ملت در تبعیت افراد آن از آیین‌ها و سنت‌های نمایشی برآمده از بافت و زیست فرهنگی مردمان آن جوامع است.


وی با تاکید بر هنر ملی هر سرزمین ناشی از تفکر مردمان همان کشور، ادامه داد: تمام کشورها خود را در اجرای این مهم مکلف می دانند که رفتارهای فرهنگی جامعه، بخش مهمی از هویت بخشی تمدن در شکل بازتاب فرهنگ ملی آن جوامع در عرصه هنر است.


نویسنده کتاب نمایش های ایمانی جهان در مورد لزوم برگزاری جشنواره های تئاتری گفت: رسالت جشنواره تئاتری آنگونه که از نامش پیداست؛ فراهم کردن زمینه معرفی هنر تئاتر و دستاوردهایش به افراد جامعه است. جشنواره های تئاتری تلاش می کنند با زبان هنر پویا، زنده و جریان ساز تئاتر، داشته های هویت بخش ملی و تمدن ساز هر سرزمینی را به مردمان آن دیار معرفی کنند.


وی افزود: در کشورمان شاهد برگزاری جشنواره ای با عنوان جشنواره نمایش‌های آیینی - سنتی هستیم. رسالت این جشنواره کمک به معرفی بیشتر داشته های نمایشی در قالب آیین ها و سنت هایی است که هویت فرهنگی ما را شکل داده است.


عضو هیات علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: رسالت جشنواره نمایش های آیینی - سنتی، نمایاندن داشته های فرهنگی ایران به عموم مخاطبان است؛ اما زمانی می توان نسبت به اثرگذاری رفتار جشنواره‌ای در ارتقای سطح فرهنگی جامعه امیدوار بود که بعد از معرفی ظرفیت های فرهنگی شاهد حرکت مستمر در زمینه تولید و ارائه محصولات فرهنگی و هنری به عموم مخاطبان باشیم.


ناظرزاده کرمانی با تأکید بر آنکه حفظ آیین های نمایشی با رفتار جشنواره‌ای شدنی نیست خاطرنشان کرد: وقتی تمام اتکای دولتمردان و مسئولان برای حفظ، اشاعه و توسعه نمایش های آیینی در ساحت و قامت یک جشنواره خلاصه می شود؛ این رفتار درست مانند پزشکی است که به جای درمان قطعی بیمار خود صرفاً با دادن قرصی مُسکن او را برای ساعتی آرام کند. در حالیکه رسالت پزشک، درمان قطعی بیمار است.


وی ادامه داد: آیین های نمایشی و سنتی در جوامع زمانی شکل موزه ای به خود می گیرند که رفتار دولتمردان و هنرمندان آن جامعه صرفاً بر نگاه مقطعی و مسکن وار شکل اجرایی متمرکز باشد. برای جلوگیری از آسیب موزه ای شدن داشته های هویت بخش هر کشور، توجه به کُنش ها و باورمندی های آیینی آن جوامع نزد عموم مردم اصلی حیاتی است.


نوزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی با شعار «نمایش سنتی فرصتی برای تئاتر معاصر ایران» در ۱۱ بخش به همت کانون نمایش‌های آیینی و سنتی و اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اشاعه زمینه‌های مناسب پژوهشی در بررسی ریشه‌های نمایش ایرانی و نمایش‌های سنتی سایر ملل، حفظ و ثبت میراث کهن نمایشی ایران زمین و بهره بردن از این دستاوردها برای بنیان تئاتر ملی مرداد پیش رو و همزمان با اعیاد قربان و غدیر برگزار می شود.


فراهنگ **۹۲۶۶**۹۱۵۷

اخبار مرتبط