اشتغال بیشترین فراوانی تماس در سامانه سامد استان مرکزی  است

اراک - ایرنا - استاندار مرکزی گفت: بیشتر تماس ها با سامانه سامد (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) این استان مربوط به کار و اشتغال است.

به گزارش ایرنا، سید «علی آقازاده» عصر چهارشنبه در ارتباط مستقیم مردم استان مرکزی با استاندار مرکزی از طریق سامانه سامد، افزود: روزانه بیش از ۷۰ تماس تلفنی با سامانه ۱۱۱( سامد) استان برقرار می شود که بخش عمده ای از این تماس در خصوص اشتغال است.


وی ادامه داد: تمامی درخواست های شهروندان هم از طریق سامانه سامد و هم از طریق ملاقات های مردمی از سوی استانداری و مدیران مربوطه رسیدگی و پاسخ نهایی به شهروندان گزارش می شود.


استاندار مرکزی بیان کرد: با توجه به اینکه اشتغال درخواست اصلی مردم از مسئولان محسوب می شود حمایت از تولید و بخش خصوصی محور برنامه‌های استانداری مرکزی قرار گرفته تا از این طریق ضمن حفظ اشتغال موجود، فرصت‌های شغلی بیشتری در اختیار شهروندان قرار گیرد.


آقازاده ادامه داد: برخی از تماس‌های تلفنی شهروندان از طریق سامانه سامد مشکلات اقشار مختلف مردم با دستگاه‌های اجرایی بود که تمامی این درخواست‌ها فهرست بندی و برای رسیدگی به دستگاه‌های مسئول ارجاع داده می شود.


وی اظهار داشت: مسئولان دستگاه‌های اجرایی نیز وظیفه دارند درخواست های شهروندان را مورد بررسی قرارداده و بر اساس ضوابط قانونی پاسخگو باشند.


استاندار مرکزی ادامه داد: شنیدن مشکلات و درد دل‌های مردم از طریق سامانه سامد و یا ملاقات های مردمی سبب ایجاد روحیه امید و سرزندگی در جامعه می شود و روند خدمتگزاری مسئولان را نیز تسهیل می‌کند.


استاندار مرکزی از ساعت ۱۵ و ۳۰ تا ۱۷ امروز از طریق سامانه ۱۱۱ پاسخگوی مطالبات مردم بود و در این ارتباط ۲۹ تماس با مردم نقاط مختلف استان برقرار و بخش عمده ای از این تماس‌ها در خصوص بیکاری و پرداخت تسهیلات بانکی، مشکلات با دستگاه‌های اجرایی بود که متناسب با هر درخواست دستور لازم را به معاونت‌ها و مدیران ستادی استانداری مرکزی صادر شد


مرکز سامد به عنوان یک ساختار توانمند به طور عملی بستر وسیعی برای دریافت شکایت‌ها، انتقادها، پیشنهادها و ایده‌های مردمی و رسیدگی و پاسخگویی به آنها را با رعایت صرفه جویی در هزینه‌های زمانی و مالی فراهم کرده است.


یکی از مجاری سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) در کشور سامانه تلفنی ۱۱۱ است که مردم در هر نقطه از استان می‌توانند پیشنهاد، انتقاد، گزارش، طرح‌ها و ایده‌ها، شکایت و درخواست های خود را با کارشناسان این سامانه مطرح و پیگیری کنند.


هدف از راه اندازی این سامانه افزایش مشارکت مردمی در نظارت همگانی و تقویت و تثبیت اعتماد مردم به دولت، افزایش رضایت مردم ازطریق ارتقا کیفیت پاسخگویی دستگاه‌ها و سازمان‌ها، تمرکز زدایی در رسیدگی به مطالبات مردم، ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و مدیریت یکپارچه امور ارتباطات مردمی، افزایش سرعت در رسیدگی با بهره گیری از سیستم سامد و ضریب نفوذ الکترونیکی ارتباطات مردمی در کشور است.


۳۰۱۷/‏۳۰۷۵

سرخط اخبار استان‌ها