بارندگی ها به بیش از ۳۲۹ میلیمتر رسید

تهران- ایرنا- میزان بارندگی های کشور از ابتدای مهر پارسال تا چهارم خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل با ۱۰۵ درصد رشد به ۳۲۹.۴ میلیمتر رسید.

تازه ترین بررسی ها نشان می دهد حجم بارش های کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۲۳۰.۶ میلیمتر) ۴۳ درصد رشد دارد.بارش ها در حوضه های اصلی


ایران دارای ۶ حوضه اصلی شامل دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، مرزی شرق و قره قوم دارد.


بر اساس گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران، میانگین حجم بارش ها در حوضه خلیج فارس و دریای عمان در مدت یاد شده ۵۳۰.۴ میلیمتر بود که نسبت به میانگین سال آبی پارسال (۲۱۰.۲ میلیمتر ) از ۱۵۲ درصد رشد برخوردار بوده و نسبت به میانگین دوره ۵۰ ساله (۳۵۲.۷ میلیمتر) رشد ۵۰ درصدی دارد.


میانگین حجم بارش ها در حوضه دریای خزر در سال آبی جاری ۵۰۳.۴ میلیمتر گزارش شد که نسبت به میانگین دوره مشابه پارسال (۳۴۳.۱ میلیمتر) حدود ۴۷ درصد رشد را نشان می دهد.


میانگین بارش های این حوضه آبی کشورمان در دوره درازمدت به ۳۴۹.۶ میلیمتر رسید که با رشدی ۴۴ درصدی همراه شد.


میانگین حجم بارش ها در حوضه دریاچه ارومیه نیز در سال آبی جاری ۴۸۲.۵ میلیمتر بود که نسبت به میانگین دوره مشابه پارسال (۳۸۸.۶ میلیمتر) حدود ۲۴ درصد رشد و نسبت به میانگین دوره ۵۰ ساله (۳۱۳ میلیمتر) دارای رشد ۵۴ درصدی است.


حجم بارش ها در حوضه دریاچه ارومیه در دوره یازده ساله ۳۰۲.۶ میلیمتر بود که رشد ۵۹ درصدی برای آن گزارش شده است.


همزمان با افزایش بارش ها در حوضه دریاچه ارومیه حجم آب دریاچه از پنج میلیارد مترمکعب گذشت و به ۵.۳۵ میلیارد مترمکعب رسید.


حجم بارش های حوضه قره قوم نیز ۲۹۲.۳ میلیمتر اعلام شد که نسبت به میانگین دوره مشابه پارسال (۱۳۷.۳میلیمتر) ۱۱۳ درصد رشد کرد و نسبت به دوره ۵۰ ساله (با ۲۰۸.۶) رشد ۴۰ درصدی داشت.


حجم بارش ها در سال آبی جاری در حوضه فلات مرکزی ایران نیز ۲۰۸.۶ میلیمتر بود که نسبت به دوره مشابه در سال آبی پارسال (۹۸.۹) حدود ۱۱۱ درصد رشد یافت. این در حالی است که در دوره درازمدت این حوضه با ۱۵۵.۱ میلیمتر بارش، رشد ۳۴ درصدی داشت.


حجم بارش ها در حوضه مرزی شرق ۱۱۲.۴ میلیمتر بود که نسبت به دوره مشابه پارسال (۴۰.۱ میلیمتر) ۱۸۰ درصد رشد کرد و نسبت به میانگین دوره ۵۰ ساله ۱۵ درصد بیشتر شد.


اقتصام**۲۰۷۸**۱۵۵۹

اخبار مرتبط