۴۳ هکتار از اراضی ملی دامغان از تصرف غیر قانونی خارج شد

سمنان-ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب دامغان گفت: ۴۳ هکتار از اراضی ملی این شهرستان در راستای حفاظت از انفال و سرمایه‌های ملی، در سال ۹۷ از تصرف غیر قانونی خارج شد.

محمدتقی گلی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: تعداد ۲۱ فقره پرونده شامل ۴۳ هکتار و ۳۰ متر مربع اراضی ملی با کاربری مرتع در سال گذشته رفع تخلف و از تصرف غیر قانونی خارج شد.

دادستان عمومی و انقلاب دامغان اضافه کرد: تعداد ۲۱ نفر در سال گذشته در این زمینه به مراجع قضایی معرفی شدند که مجازات متخلفان رفع تصرف و جریمه نقدی است.

گلی تصریح کرد: این اراضی پس از اجرای مراحل قانونی، رفع تصرف و انجام عملیات احیایی، با کاربری مرتع به مجموعه اراضی ملی دامغان اضافه می شوند. 

وی افزود: در مواردی که امکان تبدیل این اراضی به مرتع وجود نداشته باشد، با نظر امور اراضی جهاد کشاورزی به شخص دیگری واگذار می شود.

گلی اضافه کرد: در سال گذشته ۱۳ فقره رفع تصرف در این شهرستان از محل اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون اساسی صورت گرفت که در این راستا ۵۱ هزار و ۹۹۴ مترمربع از اراضی رفع تصرف شد.

وی خاطر نشان کرد: در سال جاری نیز تاکنون ۳۳ هزار متر مربع از اراضی ملی رفع تصرف شده است.

گلی اظهار داشت: اراضی ملی از سرمایه های ارزشمند کشور هستند که به همین جهت باید با بهره گیری مناسب از قانون، به صورت جدی از سرمایه‌های ارزشمند انفال محفاظت کرد.

دادستان عمومی و انقلاب دامغان گفت: دستگاه قضائی با حمایت قاطع خود از منابع طبیعی، با متخلفان در عرصه‌های مختلف این حوزه به سختی برخورد خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، شهرستان دامغان دارای یک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۶۹۲ هکتار اراضی ملی است که تاکنون برای ۹۸ درصد از آن سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.

۹۸۵۶/۷۴۰۸