مجازات بدون جرم - محمدرسول ابراهیمی اسفدن*

بیرجند – ایرنا – نگاه های منفی جامعه به خانواده زندانیان، مجازاتی است که بدون هیچگونه جرمی برای قشری از جامعه صورت می گیرد که نیازمند بهترین نگاه ها هستند.

نگاه هایی که گاه به وجود آورنده بسیاری از آسیب هایی است که فردا گریبانگیر جامعه می شود و آینده سازان را به بزهکارانی تبدیل می کند که نتیجه همان مجازات های اجتماعی بی مورد است.


بدون شک زندان نتیجه کم کاری یک جامعه است که پس از بزه و جرم ختم به زندان می شود اما خانواده این زندانیان عضوی از جامعه هستند که حق زندگی دارند و نباید آنها را مجازات یا از حقوق شهروندی محروم کرد.


خانواده زندانیان حق زندگی در محیطی آرام و بی مخاطره دارند که متاسفانه برخی نگاه های منفی به این خانواده ها نه تنها محیط آرام زندگی شان را متلاطم می سازد بلکه حقوق شهروندی در ارتباط با این قشر از جامعه ضایع می شود.


بسیاری از فرزندان زندانیان دارای هوش و استعدادهای فراوانی هستند که در محیط های متفاوت باید به ارتقای آن کمک کرد تا به جای پرورش فردی توانمند، بزهکار دیگری برای آینده نسازیم.


متاسفانه هنوز نگاه مجرم انگارانه به خانواده زندانیان در بخش های مختلف جامعه دیده می شود از دانش آموزی که تمام مشکلات مدرسه از حضور او دیده می شود تا جوان و نوجوانی که در جامعه محکوم به نابابی است و عموما خانواده ها فرزندانشان را از ارتباط با وی منع می کنند.


دانش آموزی که دیگر در مدرسه و جوان و نوجوانی که در محله جایگاه اجتماعی ندارد راهی به سوی بزه اجتماعی پیدا خواهد کرد که مطمئنا به نفع جامعه نخواهد بود.


اغلب خانواده زندانیان نیازمندند و مهمترین نیازمندی آنها انسانی و عاطفی است شاید کوچکترین نگاه عاطفی به این خانواده بهتر از هرگونه کمک مادی باشد اما متاسفانه کمترین نگاه عاطفی به این قشر از جامعه است.


بسیاری از آسیب های اجتماعی که عموما در خانواده زندانیان از شدت بیشتری برخوردار است برگرفته از نپذیرفتن این خانواده ها به عنوان عضوی از جامعه است.


امروز سازمانهای مردم نهاد در کنار انجمن حمایت از خانواده زندانیان فعالیت هایی را در فرهنگسازی این مهم در جامعه انجام می دهند اما مطمئنا این فرهنگسازی باید برگرفته از خرد جمعی و مشارکت همگانی باشد تا جامعه ای را به پذیرفتن امری مغفول مانده وادارد.


سمن ها در کنار فرهنگسازی این مهم می توانند با توانمند سازی این خانواده ها و برپایی کارگاه آموزش های اجتماعی در سرفصل های مختلف، ضمن توانمند سازی خانواده زمینه بازگشت دوباره زندانی را به زندان کاهش دهند.


نگاه مثبت و عاطفی جامعه به جای نگاه منفی مجازات گونه نیاز اساسی در جامعه امروزی است که امید است بخواهیم تا بشود.


*خبرنگار ایرنا


3028

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 4 =