فرماندار رشت: دستگاه ها فرصت هاي كارآفريني را شناسايي كنند

رشت - ايرنا - فرماندار رشت با تاكيد بر ضرورت شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري گفت: دستگاه هاي اجرايي شهرستان بايستي فرصت ها و زمينه هاي مناسب سرمايه گذاري و كارآفريني را شناسايي كنند.

به گزارش خبرنگار ايرنا، ميرشمس مومني زاده روز پنجشنبه در كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري شهرستان رشت افزود: با شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري و كارآفريني مي توان از تسهيلات لازم اشتغالزايي استفاده كرد كه البته بهره مندي از تسهيلات توسط متقاضيان سرمايه گذاري، حتما بايستي منجر به اشتغال شود.
وي ساماندهي مسايل اقتصادي و معيشتي را اولويت نظام، دولت و كشور دانست و اظهار داشت: اگر بناست كه در اين مورد قدم مهمي برداريم بايستي در ارتباط با رونق توليد، گام هاي تاثيرگذار برداريم.
فرماندار شهرستان رشت خاطر نشان كرد: براي رونق توليد نيز طبيعي است كه بايستي از توليد كننده، كارآفرين و سرمايه گذار حمايت كنيم تا آنها در حوزه هاي مختلف براي سرمايه گذاري اقدام كنند.
وي در ادامه سخنانش با تاكيد بر تلاش دستگاه ها و بانك هاي مختلف شهرستان رشت در جذب تسهيلات اشتغالزايي تصريح كرد: موفقيت لازم را در اين بخش كسب نكرديم، اگر چه برخي از دستگاه هاي اجرايي و بانك ها خوب كار كردند اما اين را بايستي بپذيريم كه در بخشي از دستگاه هاي اجرايي و بانك ها اهتمام جدي نشده است.
وي با بيان اين كه بخشداران در بخش ها، دستگاه هاي اجرايي و بانك ها براي جذب سرمايه بايستي فعال شوند، اظهار داشت: سه دستگاه حمايتي شهرستان رشت كه سهميه جذب آنها در حد ضعيفي بوده و قابل قبول نيست، بايستي متحول شده و گزارش مكتوب مبني بر اينكه سهم تسهيلات اشتغالزايي آنها چه ميزان بوده و عدم جذب سهميه را گزارش دهند، ضمن اين كه بخشداران، دستگاه هاي اجرايي و بانك ها نيز بايستي گزارش مكتوب را ارائه دهند.
شهرستان رشت با شش بخش ، 293 روستا و 18 دهستان، داراي 930 هزار نفر جمعيت است كه 60درصد آنها شهري و 40 درصد روستايي هستند.
7286 / 2007