سناریوی روانی-تبلیغی علیه ایران از پیش شكست خورده است

تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت: مدتی است كه یك سناریوی روانی-تبلیغی علیه ایران آغاز شده است كه این سناریو از پیش شكست خورده است و قطعا راه به جایی ندارد.

به گزارش اداره كل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، «سیدعباس موسوی» امروز- پنجشنبه- در گفت و گویی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با اتكا به مردمش كشوری مستقل و مقتدر است و راه روشن خود را براساس منافع و امنیت ملی خودش مشخص كرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینكه هیچ بن بستی برای ملت ایران وجود ندارد، بیان كرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه بر سر دوراهی جنگ و یا مذاكره و یا هر دوراهی دیگری قرار نمی گیرد.
موسوی خاطرنشان كرد: ایرانیان هم در طول تاریخ نشان داده اند كه اهل جنگ آوری و دلاوری اند و هم در جای خود اهل تعامل و گفت و گو هستند.
سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد: مدتی است كه یك سناریوی روانی- تبلیغی در كنار عملیات تروریسم اقتصادی علیه ملت جریان پیدا كرده كه ما این حرف ها و سناریو را هم در قالب همان پكیج می بینیم، آنها خودشان این موضوع را می دانند.
موسوی افزود: اگر ما نخواهیم بگوییم كه این سناریوی نخ نماست ولی می توان آن را یك سناریوی از پیش شكست خورده دانست كه قطعا ره به جایی نخواهد برد.
سیام*3061**9121