پنج روستاي خوزستان از شبكه ارتباطي و اينترنت پرسرعت بهره مند شدند

اهواز- ايرنا- مدير مخابرات منطقه خوزستان گفت: ساكنين روستاهاي عوده، علي عگده، بُهر، عيليه و خبينه سفلي از شبكه ارتباطي و اينترنت پرسرعت همراه اول برخوردار شدند.

رحيم فلاح زاده روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: در راستاي توسعه وارتقاي شبكه ارتباطي در روستاهاي خوزستان، با همت وتلاش همكاران متعهد مخابرات منطقه خوزستان، سايت هاي پرسرعت روستاهاي عوده، علي عگده ، خبينه سفلي و شيرين شهر نصب و راه اندازي شدند.
وي افزود: با وارد مدار شدن اين سايت ها، ساكنين روستاهاي عوده و علي عگده از توابع اهواز و روستاهاي بُهر، عيليه و خبينه سفلي وشيرين شهر از توابع شهرستان كارون از شبكه ارتباطي و اينترنت پرسرعت همراه اول برخوردار شدند.
بيش از پنج هزار و 800 نفر از ساكنين اين روستاها مي توانند با استفاده از شبكه ارتباطي واينترنت پرسرعت همراه اول از خدمات دولت الكترونيك بهره مند شوند.
7152/6002