ركورد وصول حق بيمه در تاريخ تامين اجتماعي خلق شد

تهران- ايرنا - سرپرست سازمان تامين اجتماعي در نامه اي به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از خلق ركورد جديد وصول حق بيمه در تاريخ اين سازمان طي ارديبهشت ماه سال جاري خبر داد.

به گزارش روز پنجشنبه اداره كل روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي، در نامه صادر شده از سوي محمدحسن زدا به محمد شريعتمداري، خلق اين ركورد، نتيجه تلاش گسترده و خستگي ناپذير كاركنان واحدهاي مختلف سازمان تأمين اجتماعي در سايه مديريت مدبرانه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي عنوان شده است.
در اين نامه با اشاره به شرايط نامناسب اقتصادي واحدهاي توليدي از جمله تشديد بي ‌سابقه تحريم ‌هاي ظالمانه، ركود اقتصادي، تعطيلي ارادي و غير ارادي واحدهاي صنعتي بويژه در مناطق سيل‌زده آمده است: خلق ركورد جديد در وصول منابع حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي حكايت از تلاشي آگاهانه، برنامه‌ريزي شده و مستمر دارد ضمن آنكه پرهيز تيم مديريتي مستقر از ورود به هرگونه حاشيه را بايد در راس دلايل اين موفقيت محسوب كرد.
در ادامه نامه زدا به شريعتمداري تأكيد شده است: تمامي تعهدات سازمان در قبال مستمري‌بگيران و پرداخت به موقع حقوق آنان در ارديبهشت ماه به همراه افزايش‌ هاي سالانه كه اين نيز براي اولين بار انجام شد از ديگر موضوعات قابل ذكري است كه در راستاي آرامش خاطر اين افراد قابل ارزيابي است.
سازمان تامين اجتماعي با حدود 42 ميليون نفر بيمه شده و مستمري بگير، در حال حاضر 60 نوع خدمت بيمه اي و درماني به صورت غيرحضوري به افراد زيرپوشش ارايه مي دهد. اين سازمان داراي مراكز مختلف بيمه اي و درماني است و 356 بيمارستان و درمانگاه تامين اجتماعي بخش قابل توجهي از خدمات درماني مورد نياز بيمه شدگان را به صورت رايگان تامين مي كند.
بخش بيمه اي اين سازمان داراي 480 شعبه در سراسر كشور است و خدمات بيمه اي از طريق اين واحدها به جامعه تحت پوشش ارايه مي شود. همچنين براي تسهيل امور و دسترسي آسان تر مردم به خدمات تامين اجتماعي، شعب اقماري و كارگزاري هاي اين سازمان نيز به عنوان واحدهاي وابسته به شعب، مشغول فعاليت هستند.
اجتمام* 7268**9121