148 ميليارد تومان وام اشتغال روستايي به مازندران ابلاغ شد

ساري - ايرنا - استاندار مازندران گفت كه در سال جاري يك هزار و 480 ميليارد ريال تسهيلات اشتغال روستايي به اين استان ابلاغ شده است.

به گزارش خبرنگار ايرنا ، احمد حسين زادگان روز پنجشنبه در شوراي اشتغال مازندران در ساري افزود : اين تسهيلات بايد در اختيار كارآفرينان واقعي قرار گيرد.
رئيس شوراي اشتغال مازندران پيشنهاد كرد تا اين تسهيلات در اختيار بنياد شهيد وايثارگران، مدد جويان بهزيستي و كميته امداد قرار داه شود و بر اجراي طرح هاي اشتغال نيز نظارت شود.
حسين زادگان جلوگيري از انحراف در هزينه كرد تسهيلات اشتغالزايي را مهم ترين وظيفه دستگاههاي اجرايي دانست و اظهار داشت: بايد از هرگونه انحراف در هزينه كرد تسهيلات اشتغال زا كه دولت براي ايجاد اشتغال واقعي با وجود محدوديت اعتباري در اختيار استان ها قرار داده ، جلوگيري شود.
وي راهكار جلوگيري از انحراف در هزينه كرد تسهيلات اشتغالزايي را راستي آزمايي عملكرد از سوي دستگاههاي مرتبط برشمرد.
** پرداخت تسهيلات به استارت آپ ها
نماينده عالي دولت در مازندران همچنين گفت كه بايد در پرداخت تسهيلات اشتغالزايي استارت آپ ها و كسب و كارهاي فضاي مجازي در اولويت قرار گيرند.
حسين زادگان اضافه كرد : تسهيلات ارزان قيمت در استان براي پرداخت به اين بخش از كارآفرينان وجود دارد و بايد راهكار مناسب براي پرداخت وام به اين بخش پيش بيني شود.
استاندار مازندران گفت كه اين استان از لحاظ زيرساخت هاي مخابراتي و فضاي مجازي در سطح كشور رتبه دوم را داراست و وجود اين زيرساخت ظرفيت خوبي در حوزه اشتغال در بخش استارت آپ ها محسوب مي شود.
در سال گذشته حدود 10 هزار ميليارد ريال تسهيلات اشتغالزايي در مازندران پرداخت شد و اين استان در بين سه استان برتر كشور در پرداخت تسهيلات اشتغال قرار گرفت.
طبق آخرين آمار نرخ بيكاري در مازندران حدود 10.2 درصد اعلام شد كه حدود 1.8 درصد نرخ بيكاري در اين استان از ميانگين كشوري پايين تر است.
6982/1654