بايد بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در كشور عملياتي شود

قزوين – ايرنا – نماينده مردم قزوين، البرز و آبيك در مجلس شوراي اسلامي گفت: بايد بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در كشور عملياتي شود چون يك تكليف قانوني است و انضباط مالي را به همراه دارد.

به گزارش ايرنا داود محمدي روز پنجشنبه در جلسه شوراي برنامه ريزي استان قزوين كه با حضور علي اكبر حاجي محمدي رئيس امور پايش، ارزيابي و اطلاعات مديريت سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد، افزود: از مجموع بودجه كشور 15 درصد سهم استاني است و نمايندگان مجلس به سهم خود براي افزايش آن تلاش كرده اند.
وي افزود:مجمع نمايندگان استان آماده هستند هركجا نياز دستگاه هاي اجرايي استان است در كنار مديران حضور يافته و براي تحقق منابع مالي كمك كنند.
محمدي ادامه داد: تبصره 9 قانون بودجه كشور در خصوص اولويت هاي پژوهشي است و از سازمان برنامه و بودجه استان انتظار مي رود با نمايندگان در تخصيص اين اولويت ها مشورت و هفمكري صورت گيرد.
اين نماينده افزود:بايد از ظرفيت هاي قانوني بودجه كشور در ارتباط با بسياري از طرح هاي عمراني مانند آبرساني از سد طالقان به قزوين، تكميل بيمارستان ها، سالن سرپوشيده 6 هزار نفري، مترو هشتگرد به قزوين و جاده الموت به تنكابن بهره گيري شود تا شاهد تسريع در تكميل و بهره برداري از آنها باشيم.
محمدي خاطر نشان ساخت:اين ظرفيت هاي قانوني مانند اسناد خزانه اسلامي و بند ز تبصره پنج قانون بودجه، ملي و كشوري هستند و هر استان و دستگاهي سريعتر در اين زمينه اقدام كند بيشتر از آن بهره مند خواهد شد.
محمدي با اشاره به حادثه سيل استان افزود:ظاهرا خساراتي كه به واسطه سيل به استان وارد شد در سايه سيل بزرگ پنج استان ديگر كشور مدفون شده و ديده نمي شود و بايد براي جبران خسارات سيل به راه ها،مزارع و تاسيسات استان بيشتر پيگيري كرد.
وي با اشاره به موضوع ارتقاي نصرت آباد به شهر افزود:ارتقاي اين روستا با جميعت 20 هزار نفري به شهر ضروري بود كه خوشبختانه با نظر شوراي برنامه ريزي استان تاييد شد و بايد گام بعدي براي ارتقاي آن در شوراي معماري و شهرسازي استان برداشته شود.
محمدي همچنين در خصوص درآمدهاي حاصل از جرايم راهنمايي و رانندگي و برگشت اندك آن به استان و امكان تحويل نفت خام به پيمانكاران طبق تبصره قانوني قول پيگيري داد.
6101