شركت برق افغانستان اسامی بدهكاران را منتشر كرد

كابل- ایرنا- شركت برق افغانستان كه پیش از این نسبت به علنی كردن اسامی بدهكاران هشدار داده بود، تهدید خود را عملی كرد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، این شركت با صدور اطلاعیه ای، اسامی بدهكاران خود از استانهای كابل، ننگرهار، پروان و غور را افشا كرد.
در فهرستی كه شركت برشنا منتشر كرده است، نام مقام‌های پیشین دولت، نمایند‌گان پیشین مجلس، اعضای خانواده مقام‌های پیشین و برخی مقام‌های حكومت كنونی به چشم می‌خورد.
**آساق**1518