سيلاب 55 ميليارد ريال به داورزن خسارت زد

سبزوار- ايرنا- سرپرست فرمانداري داورزن گفت: حجم خسارت ناشي از سيل دو روز گذشته در اين شهرستان بر مبناي گزارش دستگاههاي مختلف 55 ميليارد ريال برآورد شده است.

عليرضا عبداللهي بيد روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: بيشترين حجم خسارت سيل را بخشهاي كشاورزي، خانه هاي روستايي و تاسيسات راه در روستاهاي 'علي آباد' و 'نهالدان' شهرستان داورزن متحمل شده است.
وي اضافه كرد: بارش باران شديد و وقوع سيل سبب تخريب 20 منزل مسكوني و خسارت به قناتها و باغات اين دو روستاي شهرستان داورزن شد.
سرپرست فرمانداري داورزن گفت: هم اينك راههاي ارتباطي روستاها بازگشايي و مشكل قطعي برق و گاز دو روستاي 'علي آباد' و 'نهالدان' اين شهرستان نيز برطرف شده است.
مركز شهرستان 21 هزار نفري داورزن در فاصله 310 كيلومتري غرب مشهد واقع است.
19228145/7495