عضو شوراي شهر: توزيع خدمات شهري در بجنورد عادلانه نيست

بجنورد- ايرنا- عضو شوراي اسلامي شهر بجنورد گفت: توزيع خدمات شهري در بجنورد عادلانه نيست و خدمات شهرداري بيشتر متوجه مركز شهر است و مناطق محروم و حاشيه نشين كمتر از آن بهره مي برند.

سيدمحسن موسوي روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: سكونتگاه هاي غيررسمي به لحاظ زيرساختي ضعيف و آسيب پذيرند و اين ضعف در سيلاب اخير خودنمايي كرد.
وي افزود: اقدامات انجام شده براي ايجاد كانال انتقال آب در شهر بجنورد بسيار محدود بوده و اين محدوديت در مناطق حاشيه اي شهر و بافت فرسوده بيشتر است.
موسوي خاطرنشان كرد: سكونتگاه هاي غيررسمي تاسيسات فاضلاب و كانال هدايت آب سطحي ندارند و يا بسيار اندك است.
وي افزود: در بارندگي هاي امسال، در بسياري از مناطق شهر با تجمع آب در بافت فرسوده مواجه شديم كه سبب رطوبت و ناپايداري بيشتر بناهاي فرسوده شد.
عضو شوراي اسلامي شهر بجنورد گفت: بحراني ترين منطقه بجنورد در بارندگي ها، كوي جواديه است.
موسوي افزود: عمده سكونتگاه هاي غيررسمي شهر بجنورد، در جنوب اين شهر است و هدايت رواناب به سمت جنوب است از اين رو مناطق كال پسته و ملكش در بارندگي ها در معرض تهديد قرار مي گيرند.
وي با بيان اينكه شهر بجنورد، 25 سكونتگاه غيررسمي دارد افزود: عمده اقدامات براي هدايت آبهاي سطحي در شمال شهر انجام شده و ساير مناطق مورد غفلت واقع شده است.
وي با تاكيد بر اينكه احيا و بازسازي بافت فرسوده بايد سرعت بيشتري به خود بگيرد، افزود: بايد صدور پروانه در بافت فرسوده رايگان شود تا ساخت و ساز در اين مناطق سرعت گيرد.
موسوي اظهار داشت: تا كنون هيچ مطالعه اي براي هدايت آب هاي سطحي بجنورد انجام نشده و شهرداري مكلف است نسبت به انتخاب مشاور و انجام مطالعات اين بخش اقدام كند.
وي گفت: البته در سال هاي اخير، براي هدايت آب سطحي از ميدان دفاع مقدس به سمت ميدان بازرگاني و مسيل هاي شهري كانال ايجاد شده، اما اين كفايت نمي كند.
وي خاطرنشان كرد: اگر اين كانال در گذشته اجرا نمي شد حجم آب بيشتري وارد هسته مركزي شهر شده و خسارت هاي بيشتري به بار مي آورد.
عضو شوراي اسلامي بجنورد گفت: بسياري از ساختمان هاي ادارات دولتي در مسير كال ملكش ايجاد شده و اين ساختمان ها همچون شهرداري و فرمانداري بايد از حريم كال، دور باشد.
شهر بجنورد مركز خراسان شمالي 210 هزار نفر جمعيت دارد.
7185/5132