نتيجه انتخابات استراليا، مهاجران را به خودزني واداشته است

تهران- ايرنا- منابع خبري گزارش دادند: پس از اعلام نتايج انتخابات سراسري در استراليا مبني بر تداوم فعاليت دولت افراط گراي اسكات موريسون نخست وزير اين كشور تا 3 سال آينده، تاكنون دستكم 12 نفر از پناهجويان استراليا كه در اعتراض به اين نتيجه اقدام به خود آزاري و يا خودكشي كرده اند، از بازداشتگاههاي نائورو و مانوس براي درمان به مراكز درماني انتقال يافته اند.

روزنامه گاردين استراليا روز پنجشنبه دراين زمينه گزارش داد كه تعداد زيادي از ساكنان بازداشتگاههاي مانوس و نائورو كه از نتايج انتخابات و هر نوع تغيير شرايط و قوانين مهاجرتي در استراليا نااميد شده اند، از ابتداي هفته جاري اقدام به خودزني هاي گسترده در اين اردوگاههاي دورافتاده در اقيانوس آرام كرده اند.
اكثر اين مهاجران غيرقانوني از سال 2012 تاكنون در شرايط غيرانساني در مراكز بازداشتگاهي خارج از خاك استراليا به سرمي برند.
گاردين و شبكه اي بي سي استراليا نيز گزارش دادند تعداد پناهجوياني كه در اردوگاههاي مانوس و نائورو پس از اعلام نتايج انتخابات دست به خودكشي زده اند به 12 نفر افزايش يافته است.
يورونيوز نيز گزارش داد: پيروزي چشمگير و دور از انتظار ائتلاف راست‌گرايان در انتخابات پارلماني زودهنگام استراليا موجي از خودكشي را در ميان پناهجويان 'مستاصل محصور در جزاير نائورو و مانوس به راه انداخته است.
ديويد ياپو، فرمانده پليس محلي جزيره مانوس روز گذشته گزارش داد كه شخصا در جريان 10 مورد اقدام به خودكشي قرار گرفته كه چهار مورد آن هفته گذشته روي داده است.
به گفته اين مقام محلي، در آخر هفته گذشته عده‌اي سعي كردند اقامتگاه‌هاي خود را به آتش بكشند و عده‌اي ديگر هم ‌اكنون از خوردن و نوشيدن امتناع مي‌كنند.
براساس گزارش يورونيوز ' پيروزي دور از انتظار ائتلاف راست افراطي در انتخابات پارلماني زودهنگام استراليا موجي از خودكشي را در ميان پناهجويان «مستاصل» محصور در جزاير نائورو و مانوس به راه انداخته است.'
ديويد ياپو، فرمانده پليس محلي جزيره مانوس مي‌گويد شخصا در جريان 10 مورد اقدام به خودكشي قرار گرفته كه چهار مورد آن هفته گذشته روي داده است.
به گفته اين مقام محلي، در آخر هفته گذشته عده‌اي سعي كردند اقامتگاه‌هاي خود را به آتش بكشند و عده‌اي ديگر نيز هم‌اكنون از خوردن و نوشيدن امتناع مي‌كنند.
حزب ائتلافي محافظه كار و افراطي در استراليا از سال 2012 رويكردي بسيار سخت‌گيرانه را در برابر پناهجويان در پيش گرفتند كه براساس آن گارد ساحلي مي‌تواند مهاجران غيرقانوني را به دريا پس بفرستد يا اينكه آن‌ها را به جزاير دور افتاده كوچك در اقيانوس آرام و بازداشتگاههاي مانوس و نائورومنتقل كند.
ناظران منطقه مي گويند : پيروزي ائتلاف راست‌گرايان افراطي سبب شده تا برآوردها در مورد تشديد سياست هاي ضد مهاجرتي در استراليا تقويت شود كه اين موضوع براي بيش از 900 نفر از مهاجران غيرقانوني كه درسال هاي گذشته در دو بازداشتگاه مانوس و نائورو گير افتاده اند، بسيار ناگوارو نااميد كننده است.
طبق گزارش يورو نيوز 'بسياري از آن‌ها در هفته‌هاي گذشته و با توجه به نتايج نظرسنجي‌ها انتظار داشتند تا حزب كارگر پيروز انتخابات زودهنگام پارلماني باشد تا شايد آنها بتوانند از وضعيت رقت‌بار كنوني رهايي يابند.'
جزيره مانوس در كشور قطره اي پاپوآ گينه قراردارد، اما كانبرا از سال 2013 به اين سو آن را به بازداشتگاهي براي پناهجوياني تبديل كرده است كه تلاش مي‌كنند خود را با قايق به اين كشور برسانند. تعدادي از اتباع ايران نيز در ميان ديگر مهاجران غيرقانوني ساكن اين دو اردوگاه شامل اتباعي از سودان، پاكستان، افغانستان،سري لانكا و ميانماري قراردارند.
دولت استراليا با اتخاذ سياست هاي افراط گرايانه مهاجرتي به اين افراد اعلام كرده كه هرگز حق اقامت در استراليا را دريافت نخواهند كرد.
در سال هاي گذشته مرگ چند جوان ايراني و برخي از اتباع مهاجر كشورهاي ديگر در اين اردوگاهها با واكنش ضددولتي گروههاي حامي حقوق مهاجران در استراليا قرار گرفته و شهرهاي بزرگ استراليا بارها شاهد تظاهرات گسترده اين استراليايي هاي خواستار تعيين تكليف پناهجويان بوده است .
طبق گزارش گاردين پس از تصويب قانون 'مدواك' ،تعداد 40 نفر از ساكنان مانوس و نائورو براي دريافت كمك هاي پزشكي اورژانسي اضطراري به دلايل مختلف ازجمله بيماري و ...از اردوگاههاي مانوس و نائورو به داخل خاك استراليا منتقل شده اند.
براساس اين قانون ساكنان اردوگاههاي مذكور مي توانند دوره درمان اضطراري خود را درداخل خاك استراليا بگذرانند. اين درحالي است كه ماموران مرزي از اعزام بسياري از بيماران اين مراكز به داخل خاك استراليا جلوگيري به عمل م آورده اند.
آساق 1599 ** 1546