36 ميليارد ريال تسهيلات مكانيزاسيون به جغتاي اختصاص يافت

سبزوار- ايرنا- رئيس جهاد كشاورزي جغتاي گفت: امسال 36 ميليارد ريال تسهيلات مكانيزاسيون براي نوسازي ادوات كشاورزي در اين شهرستان اختصاص يافته است.

مهدي دستوراني روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بر نقش نوسازي ناوگان بخش كشاورزي در ارتقاي بهره وري و توليد پايدار تاكيد و بيان كرد: پارسال با جذب 26 ميليارد ريال تسهيلات مكانيزاسيون 25 دستگاه ماشين آلات كشاوزان در جغتاي نوسازي شد.
وي افزود: براي استفاده بهينه از منابع آبي، توسعه مكانيزاسيون، تسطيح زمينهاي كشاورزي و ترويج كشت گياهان كم آب طلب در دستور كار جهاد كشاورزي جغتاي قرار گرفته است.
جغتاي داراي 52 روستا با 23 هزار هكتار اراضي كشاورزي و باغي است و 9 هزار بهره بردار در بخشهاي كشاورزي، باغداري و دامداري اين شهرستان فعال هستند.
مركز شهرستان 50 هزار نفري جغتاي در فاصله 350 كيلومتري غرب مشهد واقع است.
8145/7495/1858