سرمايه گذاري 550 ميليارد ريالي براي احداث پايانه صادراتي كشاورزي قزوين

قزوين - ايرنا - رئيس سازمان جهاد كشاورزي قزوين گفت: بخش خصوصي با 550 ميليارد ريال سرمايه گذاري در حال ساخت نخستين پايانه رسمي صادراتي محصولات كشاورزي در استان است.

به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي قزوين، فاطمه خمسه در ديدار با مديران پايانه صادراتي با اشاره به صدور اولين پروانه تاسيس پايانه صادراتي محصولات كشاورزي در استان قزوين،گفت: اين پايانه كه پروانه تاسيس آن صادر شده، با ظرفيت 100 هزار تن انبار ذخيره، انبار‌هاي بهداشتي و سورت و بسته بندي محصولات كشاورزي در حال احداث است.
به گفته خمسه، بخش خصوصي براي احداث اين پايانه صادراتي 550 ميليارد ريال سرمايه گذاري كرده است.
وي اضافه كرد: فاز اول اين پايانه 4.5 هكتار است كه در فاز‌هاي بعدي به وسعت 16 هكتار خواهد رسيد.
خمسه با اشاره به نقش اين پايانه در تقويت صادرات محصولات كشاورزي از قزوين به خارج كشور،افزود: با آغاز بكار اين پايانه زمينه اشتغال 50 نفر به صورت مستقيم و 60 نفر بصورت غير مستقيم در استان فراهم خواهدشد.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي قزوين گفت: در حال حاضر سيلو و انبار‌هاي استان ظرفيت ذخيره سازي 450 هزار تن گندم را دارند.
3013