توليد و اشتغال با توسعه صنايع رونق مي گيرد

بندرعباس- ايرنا- دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر هرمزگان گفت: براي پيشرفت توليد و و اشتغال در استان نيازمند توسعه صنايع هستيم كه اين امر در سايه تلاش مديران و نيروهاي جهادي محقق مي شود.

به گزارش ايرنا، حجت الاسلام محمد رضا اسماعيلي روز پنجشنبه در نشست با دبيران شوراهاي امر به معروف صنايع هرمزگان افزود: مديران جهادي مي توانند با ايجاد و تحكيم زيرساخت هاي لازم، بهره وري و توليد را در هرمزگان افزايش دهند.
وي بيان داشت: برخي از مديران صنايع هرمزگان توانمند، متعهد، باغيرت و پاكدست هستند و سال ها در عرصه صنعت تلاش كرده اند اما از آسيب ها و گره هايي نيز در برخي از صنايع موجود است كه مي توان به گماشتن مديران بدون تجربه، چهره هاي سياسي و دخالت جريانات سياسي و حزبي اشاره كرد.
دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر هرمزگان اظهارداشت: مديراني كه دغدغه ندارند و به صورت پروازي هفته اي سه روز سركار حاضر مي شوند نمي توانند در شرايط كنوني ثبات، امنيت اقتصادي و رونق توليد را براي كشور فراهم آورند.
اسماعيلي ادامه داد: امر به معروف و نهي از منكر حوزه وسيعي دارد و تمام جوانب زندگي و محيط كار را در بر مي گيرد و بزرگترين منكر امروز در كشور بيكاري، بي تدبيري و فساد اقتصادي است.
وي بر ايجاد اتاق فكر در صنايع استان تاكيد كرد و گفت: اميدواريم با تشكيل اين اتاق به شعار همه مسووليم در برطرف ساختن معضلات توليد و كاهش آسيب هاي اجتماعي جامه عمل بپوشانيم.
اين مسوول اظهارداشت: هدف از تشكيل كميته دبيران شوراي امر به معروف صنايع را هماهنگي در جهت شناسايي مصاديق معروف و منكر در صنايع و ايجاد اطاق فكر جهت كاهش آسيب هاي موجود، آموزش شيوه هاي امر به معروف و به كارگيري آنها در راستاي ايجاد حس مسئوليت پذيري و نظارت اجتماعي دانست.
وي گفت: بيكاري يكي از معضلات كنوني كشور است كه بسياري از آسيب هاي اجتماعي را بدنبال دارد و براي حل اين معضل بايد توليد رونق پيدا كند.
7195/6048