پارسال 6 هزار ميليارد ريال وام رونق توليد درمازندران داده شد

ساري-ايرنا-معاون اقتصادي استاندار مازندران گفت: در سال گذشته 6 هزار ميليارد ريال تسهيلات بسته رونق توليد به واحدهاي توليدي و صنعتي در اين خطه شمال كشور پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، حسن خيريانپور روز پنجشنبه در شوراي اشتغال مازندران افزود : اين استان در پرداخت تسهيلات بسته رونق توليد در سال گذشته رتبه اول كشور را در بين 31 استان كشور به خود اختصاص داده است.
وي اضافه كرد: در سال جاري نيز تاكنون 2 هزار و 300 ميليارد ريال تسهيلات بسته رونق توليد به اين استان ابلاغ شد كه به واحدهاي توليدي و صنعتي پرداخت خواهد شد.
جانشين كارگروه تخصصي اشتغال مازندران اظهارداشت: بايد با نظارت بيشتر بر پرداخت تسهيلات از انحراف هزينه كرد آن جلوگيري كرد تا اعتبار در جاي خود هزينه شود.
وي اعتبار اختصاصي به مددجويان بهزيستي و كميته امداد را براي اشتغال حدود 800 ميليارد ريال بيان كرد كه براساس آمار با اين تسهيلات حدود 11 هزار مددجو از پوشش اين نهادها خارج شدند.
*** انحراف 15 درصدي وام اشتغال كميته امداد
مديركل كميته امداد مازندران گفت: در سال گذشته به دليل مشكل اقتصادي حدود 15 درصد از تسهيلات پرداختي به مدد جويان به انحراف كشيده شد.( جاي خودش هزينه نشد.)
نوروزي خاطرنشان كرد: اين در حاليست كه در سال هاي 95 و 96 به دليل ثبات اقتصادي ميزان انحراف در تسهيلات اشتغالزايي براي مدد جويان حدود 2 درصد بود.
به گفته وي به دليل مشكل اقتصادي 15 هزار تقاضا مددجو براي پوشش زير نظر كميته امداد مازندران افزايش يافت.
وي اظهارداشت: اين در حاليست كه در 2 سال 95 و 96 با پرداخت تسهيلات حدود 11هزار مدد جو توانمند سازي و از پوشش اين نهاد خارج شدند.
6982/1899