عبور موقت بر پل جديد كشكان با احتياط انجام شود

خرم آباد - ايرنا - مديركل راه شهرسازي لرستان گفت: با توجه به عدم نصب تمامي علائم و آسفالت نشدن دو خط جاده پل جديد كشكان، رانندگان عبور از اين پل را با احتياط انجام دهند.

رضا خالقي روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: با تخريب پل قديمي كشكان توسط سيل ارتباط استان با كوهدشت و غرب كشور به عنوان يك محور استراتژيك قطع شد كه به همين منظور پل تازه تاسيس كشكان به صورت غيررسمي و خاكي زير بار ترافيك قرار گرفت.
وي اظهار داشت: اين محور يك مسير جديد است و عمليات اجرايي ان تكميل نشده بود كه به دليل حساسيت برقراري راههاي ارتباطي كوهدشت و غرب، زير بار ترافيك قرار گرفت.
وي ادامه داد: پيمانكار، قير مورد نياز را از بازار آزاد تامين و نسبت به آسفالت دو خط از مجموع چهار خط اين مسير اقدام كرد كه با توجه به محدوديت عرض آسفالتي و عدم اجراي كامل ايمن سازي، از مسافران اين محور به ويژه رانندگان خودروهاي سنگين درخواست مي شود احتياط لازم در هنگام عبور از اين پل را رعايت كنند.
خالقي اضافه كرد: اين پل حدود 2 كيلومتر طول دارد و اكنون دو خط رفت و برگشت ان با استفاده از 200 تن قير آسفالت شده و پيش بيني مي شود آسفالت دو خط ديگر تا يك ماه آينده اجرا شود.
وي گفت: عمليات اجرايي پل جديد كشكان قبل از سال 90 آغاز شده كه با احتساب هزينه هاي كنوني، 180 ميليارد ريال براي احداث ان صرف شده است.
سيل فروردين امسال حدود 2 هزار كيلومتر راه اصلي، فرعي و روستايي و يكهزار و 200 دهنه پل را در لرستان تخريب كرد.
7269/6060