نزاع 3 هزار نفر را در آذربايجان شرقي به پزشكي قانوني كشاند

تبريز - ايرنا - مديركل پزشكي قانوني آذربايجان شرقي گفت: 3 هزار نفر در فروردين ماه امسال به دليل صدمات ناشي از نزاع به ادارات پزشكي قانوني استان مراجعه كردند.

ارتين كمالي روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: از اين تعداد 2 هزار و 117 نفر مرد و مابقي زن بودند.
وي ادامه داد: اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه تعداد مراجعان نزاع 2 هزار و 748 نفر بود، حدود 7 درصد افزايش يافته است.
كمالي اظهار داشت: در سال گذشته از تعداد 37 هزار و 437 نفر مراجعان مدعي نزاع به ادارات پزشكي قانوني استان 27 هزار و 129 نفر مرد و 10 هزار و 308 نفر زن بودند.
مديركل پزشكي قانوني آذربايجان شرقي گفت: مبناي صدور نظريه كارشناسي در خصوص جراحات نوع جراحت و عمق آن است و معاينه دقيق تر ضايعات نيازمند تميزبودن موضع و بررسي دقيق آن توسط كارشناس پزشكي قانوني است.
كمالي يادآور شد: براي صدور نظريه كارشناسي در خصوص صدمات ناشي از نزاع توسط سازمان پزشكي قانوني ارائه معرفي نامه از مراجع قضايي و يا كلانتري الزامي است.
وي ادامه داد: در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهديد كننده، فرد مي تواند پس از انجام اقدامات درماني به پزشكي قانوني مراجعه كند، سوابق اقدامات انجام شده از سوي پزشكي قانوني از مرجع درمان كننده اخذ خواهد شد تا حقي از فردي ضايع نشود.
3077/6120