انتقال خون شبهاي قدر آماده خونگيري از شهروندان زنجاني است

زنجان - ايرنا - مسئول دفتر جذب و حفظ اهدا كنندگان پايگاه انتقال خون استان زنجان گفت: همزمان با شبهاي قدر پايگاه انتقال شهر زنجان پس از افطار از ساعت 21:30 تا 45 دقيقه بامداد آماده خونگيري از شهروندان است.

معراج كرمي روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: بر اين اساس پايگاه انتقال شهر زنجان شب جمعه 19 رمضان مصادف با اولين شب قدر نيز طبق ساعات ياد شده به همشهريان زنجاني خدمات ارائه خواهد كرد.
وي اظهار داشت: اين در حالي است طي شبهاي قدر شمار مراجعه كنندگان براي اهداي خون به پايگاه انتقال خون شهر زنجان افزايش مي يابد كه مديريت بهتر آن در روزهاي آينده امكان خدمات رساني را بيش از گذشته تسهيل مي كند.
اين مسئول ادامه داد: در صورت ازدحام مراجعه كنندگان اهداي خون نسبت به نوبت دهي به روزهاي ديگر اقدام خواهد شد و اين كار با هدف ارتفاي كيفي خدمات است.
وي خاطر نشان كرد: طبق اعلام قبلي پايگاه انتقال خون شهر زنجان تا پايان ماه رمضان از ساعت8 تا 13:30 دقيقه بعدازظهر و پس از افطار نيز نسبت به پذيرش مراجعه كنندگان براي اهداي خون مبادرت مي كند.
كرمي افزود: شهروندان ابهري نيز مي توانند در ايام ماه مبارك رمضان از ساعت هشت تا 11 صبح به پايگاه انتقال خون اين شهر مراجعه كنند.
به گفته مسئول دفتر جذب و حفظ اهدا كنندگان پايگاه انتقال خون استان زنجان طي ماه مبارك رمضان سال گذشته يكهزار و 935 نفر به پايگاههاي انتقال خون زنجان و ابهر مراجعه كردند كه از اين تعداد يكهزار و 309 نفر موفق به اهداي خون شدند.
به گزارش ايرنا، سالانه 94 درصد اهدا كنندگان خون در استان زنجان را مردان و بقيه را زنان تشكيل مي دهند.
9646/3088