تخلفات دهياري هاي قزوين مورد رسيدگي قرار مي گيرد

قزوين - ايرنا - مديركل دفتر روستايي و شوراهاي استانداري قزوين گفت: تخلفات دهياران و كاركنان دهياري هاي استان در كميته اي به همين منظور مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

اكرم نجفي روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا تصريح كرد: اين كميته با توجه به لايحه جامع دهياري ها در وزارت كشور راه اندازي شده است.
وي ادامه داد: اين كميته در نيمه دوم سال گذشته چهار جلسه و امسال نيز يك جلسه به منظوررسيدگي به تخلفات دهياران و كاركنان دهياري ها برگزار كرده است.
به گفته وي، در هر جلسه كميته رسيدگي به تخلفات دهياران و كاركنان دهياري ها تا سه پرونده و شكايت مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
نجفي خاطرنشان كرد: اعضاي كميته رسيدگي به تخلفات دهياران و كاركنان دهياري ها شامل دفتر روستايي و شوراهاي اسلامي استانداري، اداره كل بازرسي و حراست استانداري، هيات بدوي رسيدگي به تخلفات كاركنان و دفتر بازرسي استانداري قزوين هستند.
اين مسئول اضافه كرد: هر تخلف و يا گزارشي كه از دهياري ها و كاركنان آن به دست هر يك از اعضاي كميته برسد قابل طرح و پيگيري خواهد بود.
استان قزوين داراي 824 روستا و 630 دهياري است.
براساس آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن 336 هزار و 904 نفر در روستاهاي قزوين زندگي مي كنند.
8054*3013