۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۷
کد خبر 83324944
۰ نفر
مذاكره ای در كار نخواهد بود- كیوان خسروی*
سفر مقامات مسئول كشورهای مختلف به ایران افزایش یافته است، عمدتا از آمریكا نمایندگی دارند. برخی رسانه ای می شود و پاره ای از سفرها نیز محرمانه می ماند.
بر اساس سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران، بدون استثناء، پیام اقتدار، منطق، مقاومت و ایستادگی ملت ایران به آنان ابلاغ شده است.
به صراحت گفته ایم تا رفتارها عوض نشود، تا حقوق كشور تامین نشود، تا از لفاظی به اقدام عملی تغییر مسیر ندهند، راه همین است.
به هیچ وجه مذاكره ای در كار نخواهد بود.

**سخنگوی شورای عالی امنیت ملی