آزادسازي خرمشهر خط بطلاني بر قدرت پوشالي رژيم جنايتكار صدام بود

تهران - ايرنا - نيروي انتظامي در پيامي نوشت: آزادسازي خرمشهر، خط بطلاني بر هيمنه و قدرت پوشالي رژيم جنايتكار صدام بعثي و حاميان جهانخوارش بود كه موجي از پيروزي ها و موفقيت ها را پس از اين فتح بزرگ براي جبهه اسلام به ارمغان آورد.

به گزارش روز پنجشنبه پايگاه خبري پليس؛ در متن اين پيام آمده است: آزادسازي خرمشهر در نهايت منجر به شكست ذليلانه و ناباورانه رژيم تا بن دندان مسلح صدام تكريتي و اربابان غربي- عربي اش در اين جنگ نابرابر شد.
نيروي انتظامي با صدور پيامي ضمن تبريك سالروز آزادسازي خرمشهر؛ اين روز را تجلي قدرت لايزال و معجزه الهي دانست. سوم خرداد، سالروز آزاد سازي خرمشهر قهرمان كه از آن به عنوان نماد پيروزي، ايثار و مقاومت ملت هميشه سرافراز ايران اسلامي ياد مي شود ، تجلي قدرت لايزال و معجزه الهي است.
براي هميشه تاريخ نواي دلنشين «خونين شهر ، شهر خون ، آزاد شد...» يادآور روزهاي فراموش ناشدني استقامت، ايستادگي و رشادت هزاران لاله خونين و رزمنده پير و جوان ، زن و مرد بسيجي و ارتشي است كه پس از 578 روز پايداري و ايثار، موفق به فتح خرمشهر و برافراشتن پرچم ايران اسلامي بر فراز مسجد جامع و پل تخريب شده خونين شهر شدند.
حماسه آزادسازي خرمشهر به عنوان الگو و اسوه مقاومت ، برگ زرين وپاياني بر شكست ها و ناكامي هاي ايران عزيز در دوران صدارت حاكمان فاسد و دست نشانده گذشته بر اين سرزمين است كه در برابر هر اجنبي و استعمارگري، مذبوحانه سر به زير آورده و با معاهده هاي ننگين، بخش هايي از خاك كشور را براي حفظ منافع خود، تقديم دولت هاي متخاصم مي كردند؛ اما براي نخستين بار در سايه انقلاب اسلامي، ملت فداكار و شجاع ايران اسلامي ، طعم شيرين پيروزي و بازگشت اراضي اشغال شده به مام وطن را در دوران دفاع مقدس چشيد.
امام خميني (ره) معمار كبير انقلاب اسلامي در پيامي فتح خرمشهر را امري مافوق طبيعي دانستند و فرمودند: «مبارك باد بر اسلام بزرگ اين متابعاني كه در دو جبهه جنگ با دشمن باطني و دشمنان ظاهري ، پيروزمندانه و مقتدرانه امتحان خويش را پس دادند و براي اسلام سرافرازي آفريدند».
در طول چهار دهه گذشته ملت مجاهد و مقاوم ايران عزيز نشان داده كه نه تنها خونين شهر ، بلكه خرمشهرهاي ديگر نيز به همت و اراده والاي جوانان و فرزندان انقلابي اش ، فتح و به هيچ ابرقدرتي، اجازه دست درازي و طمع ورزي به منافع ملي مان داده نخواهد شد و اميد است با استعانت از پروردگار درآينده نه چندان دور، شاهد برافراشتن پرچم تمدن اسلامي در جاي جاي اين كره خاكي باشيم.
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي با گراميداشت ياد و خاطره هزاران زن و مرد، پير و جوان و رزمنده اي كه در راه آزادي خرمشهرها و ساير نقاط، جان عزيز خود را تقديم كرده و حماسه ساز شده اند ، تاكيد كرد: ملت شريف ايران، به خصوص نسل آينده ساز كشور، بايد ادامه دهنده راه شهداي عزيز سوم خرداد بوده و از شهداي اسلام و انقلاب درس ايثار و مقاومت گرفته و با استمرار راه آنان و الگو قرار دادن جانفشاني ها و دلاور مردي هايشان، اسلام عزيز را در جهان سرافراز كرده و با صلابت و قدرت ايمان خود هراس در دل دشمنان اين مرز و بوم ايجاد كنند.
اجتمام* 7268**9121