270 روستای همدان نیازمند تجهیز سیستم سالم سازی آب هستند

همدان- ایرنا- مدیرعامل شركت آب و فاضلاب روستایی همدان اظهار داشت: 270 روستای این استان كه اغلب آنها روستاهای كوچك هستند نیازمند تجهیز سیستم گندزدایی و سالم سازی آب هستند.

سید مصطفی هاشمی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: ارتقای كیفیت آب، جلوگیری از آلودگی و سالم سازی آب از اولویت های آبفار و علوم پزشكی است.
مدیرعامل شركت آب و فاضلاب روستایی همدان اضافه كرد: در استان همدان 600 دستگاه كلر زن و گند زدایی وجود دارد كه به صورت مایع و گاز هستند.
هاشمی ادامه داد: برای اینكه كیفیت آب بهتر بتواند بررسی شود عملیات گند زدایی بر عهده آب و فاضلاب روستایی و پایش و آزمایش بر عهده علوم پزشكی است.
وی گفت: آب و فاضلاب روستایی دارای هشت آزمایشگاه مجهز بوده كه نمونه گیری میكروبی، فیزیك و شیمیایی انجام می دهند و هر ساله بیش از پنج هزار مورد نمونه گیری و آزمایش صورت می گیرد.
مدیرعامل شركت آب و فاضلاب روستایی همدان یادآوری كرد: سال گذشته تفاهم نامه همكاری بین این شركت و دانشگاه علوم پزشكی منعقد شد كه بر اساس آن دانشگاه علوم پزشكی باید كیفیت آب های زیر زمینی استان را پایش كند.
هاشمی ادامه داد: نمونه گیری در 2 فصل خشك و تر صورت می گیرد كه نمونه گیری خشك سال گذشته انجام شده و مراحل پایانی نمونه گیری تر در حال انجام است.
وی بیان كرد: استان همدان با یك هزار و 71 روستا دارای 60 مجتمع آبرسانی است كه هر یك از مجتمع ها بین سه تا 20 روستا را پوشش داده و كار گند زدایی به صورت یكجا از این محل صورت می گیرد.
مدیرعامل شركت آب و فاضلاب روستایی همدان اظهار داشت: كار گند زدایی در مناطقی كه زیر پوشش آب و فاضلاب روستایی نیستند توسط دهیاران و شوراهای محلی صورت می گیرد.
هاشمی افزود: دهیاران و شوراها در زمینه گند زدایی، كنترل و پایش كم كاری كرده و همكاری خوبی ندارند و عمده بیماریهای ناشی از آب از این ناحیه است.
وی یادآوری كرد: بیماری های حاصل از نوشیدن آب به علت گند زدایی و نظارت خوب مسئولان چند سالی به صفر رسیده بود با این وجود نگران هستیم و باید كنترل دقیق صورت گیرد.
85 درصد جمعیت همدان زیر پوشش آب و فاضلاب روستایی هستند.
7526/2087