انتخابات هیات رییسه مجلس یكشنبه آینده برگزار می شود

تهران- ایرنا- انتخابات هیات رییسه مجلس شورای اسلامی برای سال چهارم، یكشنبه آینده 5 خردادماه برگزار می شود.

همزمان با نزدیك شدن به انتخابات هیات رییسه مجلس شورای اسلامی فراكسیون های سیاسی مجلس به تكاپو برای ارائه لیست انتخاباتی خود برای انتخابات هیات رییسه مجلس شده اند.
فراكسیون های سیاسی مجلس كه در طول سه سال قبل مجلس دهم نتوانستند به وحدت برسند، این بار نیز تاكنون تاكنون جلسه مشتركی برگزار نكردند و اعلام كردند كه لیست مشترك نخواهند داد، قرار است فراكسیون های ولایی، مستقلین و امید برای انتخابات هیات رییسه لیست جداگانه ارائه كنند.

**هیات رییسه مجلس در سال اول مجلس دهم
در سال اول مجلس دهم، علی لاریجانی (مستقلین) در رقابت جدی با محمدرضا عارف به عنوان رییس مجلس شورای اسلامی انتخاب شد، مسعود پزشكیان (امید) و علی مطهری(امید) نواب اول و دوم مجلس شدند.
غلامرضا كاتب (مستقلین)، امیرحسین قاضی‌زاده (ولایی)، اكبر رنجبرزاده (ولایی)، علی‌اصغر یوسف‌نژاد (امید) و احمد امیرآبادی فراهانی (ولایی)، محمدعلی وكیلی (امید) پنج نماینده ای بودند كه به عنوان دبیر هیات رییسه مجلس انتخاب شدند.
محمد آشوری تازیانی (مستقلین)، بهروز نعمتی (مستقلین) و محمد قسیم عثمانی(امید) هم به عنوان سه كارپرداز هیات رییسه در سال اول مجلس دهم برگزیده شدند.
بر این اساس در سال اول مجلس دهم، 4 نماینده از فراكسیون مستقلین، پنج نماینده از فراكسیون امید و سه نماینده از فراكسیون ولایی به هیات رییسه مجلس راه یافتند.

**اعضای هیات رییسه مجلس در سال دوم مجلس دهم
نمایندگان مجلس در سال دوم مجلس دهم برای دومین بار علی لاریجانی(مستقلین) را به عنوان رییس مجلس شورای اسلامی انتخاب كردند و علی مطهری(امید) و مسعود پزشكیان(امید) بار دیگر نواب اول و دوم رییس مجلس شدند.
نمایندگان همچنین اكبر رنجبرزاده(ولایی)، محمدحسین فرهنگی(مستقلین)، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی(مستقلین)، غلامرضا كاتب(ولایی)، محمدعلی وكیلی(امید)، احمد امیرآبادی فراهانی(ولایی) را به عنوان پنج دبیر هیات رییسه در سال دوم انتخاب كردند.
محمد آشوری تازیانی (مستقلین)، بهروز نعمتی(مستقلین) و اسدالله عباسی(ولایی) نیز به عنوان سه كارپرداز مجلس برای سال دوم انتخاب شدند.
بنابراین در سال دوم مجلس دهم، چهار نماینده از فراكسیون مستقلین، سه نماینده از فراكسیون امید و چهار نماینده از فراكسیون ولایی به هیات رییسه مجلس راه یافتند.

**اعضای هیات رییسه مجلس در سال سوم مجلس دهم
در سال سوم مجلس دهم، علی لاریجانی از فراكسیون مستقلین به عنوان رییس مجلس شورای اسلامی انتخاب شد و مسعود پزشكیان و علی مطهری از فراكسیون امید به عنوان نایب رییس اول و دوم مجلس انتخاب شدند.
محمد علی وكیلی (امید)، علی اصغر یوسف نژاد(امید)، امیرحسین قاضی زاده هاشمی(ولایی)، علیرضا رحیمی(امید) و احمد امیرآبادی فراهانی (ولایی)، اكبر رنجبرزاده(ولایی) به عنوان پنج دبیر هیات رییسه مجلس در سال دهم انتخاب شدند.
اسدلله عباسی (ولایی)، بهروز نعمتی(مستقلین)، محمد آشوری(مستقلین) به عنوان سه كارپرداز مجلس در سال سوم انتخاب شدند.
به این ترتیب در سال سوم مجلس دهم، سه نماینده از فراكسیون مستقلین ولایی، پنج نماینده از فراكسیون امید و چهار نماینده از فراكسیون نمایندگان ولایی در هیات رییسه مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
سیام*3061**9121