روابط عمومي ها و رسانه ها براي ترويج گفتمان توليد تلاش كنند

قزوين - ايرنا - رئيس شوراي مركزي روابط عمومي هاي استان گفت:روابط عمومي ها و رسانه ها بايد با فرهنگ سازي در ترويج گفتمان توليد و سرمايه گذاري نقش آفريني كنند.

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي استانداري قزوين،نصرت الله عليرضايي در نشست روابط عمومي هاي مرتبط با حوزه اقتصادي و بخش خصوصي كه در اتاق بازرگاني،صنايع، معادن و كشاورزي قزوين برگزار شد، بيان داشت: بيش از 150 سال است كه موضوع توسعه و پيشرفت كشور به مساله و هدف اصلي متفكران و صاحب نظران،سياستمداران و دولتمردان،جريان هاي مختلف سياسي و فرهنگي و فعالان و كارآفرينان بخش هاي اجرايي و خصوصي تبديل شده است.
وي افزود:امروز هم مهمترين دغدغه و اولويت مسئولان و همه كساني كه دل در گرو آباداني و پيشرفت كشور دارند موضوع توسعه و تعالي است.
مدير كل روابط عمومي استانداري بيان داشت:براي تحقق اين هدف بايد از همه ظرفيت ها و منابع و نيروها استفاده كرد و روابط عمومي ها و رسانه ها مي توانند با فرهنگ سازي،گفتمان سازي و بسط و ترويج ارزش ها و باورهاي مرتبط به حوزه توليد و سرمايه گذاري نقش موثري در اين زمينه ايفا كنند.
وي گفت:رسانه ها و روابط عمومي ها در سطح جامعه و دستگاه هاي اجرايي مي توانند فضايي فراهم كنند كه توليد و سرمايه گذاري تقويت شود و سرمايه گذار احساس تكريم و احترام كند.
اين مسئول اضافه كرد:با بهره گيري از ظرفيت رسانه ها و روابط عمومي ها، سرمايه از امنيت برخوردار مي شود و احساس تعلق اجتماعي و اميدواري نسبت به آينده در نزد توليدكنندگان و سرمايه گذاران افزايش مي يابد.
عليرضايي بيان داشت:ترويج فرهنگ و ارزش كار در جامعه،پس انداز كردن،فرهنگ ‌بهينه مصرف، رفع موانع توليد ،توجه به منافع ملي و نكوهش تنبلي و تن پروري از جمله موضوعاتي است كه رسانه ها و روابط عمومي ها در راستاي تقويت بخش خصوصي و رونق توليد بايد به آنها بپردازند.
رئيس شوراي مركزي روابط عمومي هاي استان تصريح كرد:اگر نگاه مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي و در سطح كلان تر يعني جامعه به توليد كننده و سرمايه گذار،همدلانه و حمايتي باشد قطعا مي توان از موانع و سختي ها عبور كرد.
وي افزود:رسانه ها و روابط عمومي ها مي توانند با تقويت و ترويج گفتمان توليد و حمايت و تكريم از سرمايه گذار اين فضا و بستر را در جامعه فراهم كنند.
عليرضايي اظهار داشت:اميدواريم در دوره جديد مديريت اتاق بازرگاني با همراهي و همكاري بخش هاي خصوصي و دولتي فضايي در سطح استان فراهم شود كه در نهايت، اعتماد و اميدواري در بخش هاي توليد و سرمايه گذاري تقويت و نهادينه گردد.
6101