170 هزار نفر در يزد كارت هوشمند ملي دريافت نكردند

يزد - ايرنا - مديركل ثبت احوال يزد از پايان اعتبار كارت ملي نمونه قديم از اول خرداد ماه 98 و عدم ارائه خدمات به دارندگان آن خبر داد و گفت: تاكنون 170 هزار نفر در استان نسبت به دريافت كارت هوشمند ملي اقدام نكردند.

به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومي ثبت احوال يزد، محمدعلي مكرمي اظهار كرد: 830 هزار نفر از جمعيت استان واجد شرايط دريافت كارت هوشمند ملي هستند كه تاكنون 660 هزار تن نسبت به درخواست يا دريافت كارت خود اقدام كردند.
كارت هوشمند ملي كه براي افراد بالاي 15 سال صادر مي شود، در حال جايگزيني با كارت هاي ملي سابق است، داراي ويژگي هاي جديدي است به طور مثال تصديق هويت در آن تنها به عكس محدود نمي‌شود و علاوه بر عكس ، اطلاعات بيومتريكي (اثر انگشت) صاحب كارت مي‌تواند روي كارت قرار گيرد.
يكي از كاربردهاي مهم ديگر كه روي كارت هوشمند ملي قرار مي‌گيرد، كاربرد امضاي ديجيتال است به اين ترتيب كه صاحب كارت مي‌تواند اسناد الكترونيكي را در فضاي ديجيتال امضا كند.
كاربردهاي ديگر آن هدفمند كردن يارانه‌ها، سلامت الكترونيكي و كاربردهاي انتخاباتي و ساير خدمات شهروندي است كه با هماهنگي نهادهاي ذي ربط، مي‌تواند قابل استفاده باشد.
مديركل ثبت احوال يزد در ادامه اضافه كرد: تاكنون در 2 مرحله اعتبار كارت هاي ملي قديم تمديد شد و از فروردين 98 تمامي كارت‌هاي نمونه قديم از درجه اعتبار ساقط است و از اول خردادماه كساني كه براي كارت هوشمند ملي اقدامي نكردند نمي توانند از خدمات الكترونيكي دستگاه ها و بانك ها بهره مند شوند .
وي به اين افراد توصيه كرد: با مراجعه به سايت www.ncr.ir مراحل درخواست خود را انجام دهند و با همراه داشتن شناسنامه و كدپستي محل سكونت ، به دفاتر پيشخوان ارائه كننده خدمات ثبت احوال مراجعه و مراحل ثبت نام را تكميل كنند.
مكرمي افزود: بر اساس تفاهم نامه‌اي كه با دستگاه‌هاي اجرايي به امضا رسيد و از اول خرداد اجرايي شد افرادي كه قبض رسيد ثبت نام كارت هوشمند خود را همراه داشته باشند مي‌توانند با همان رسيد از دستگاه‌هاي مختلف خدمات دريافت كنند و رسيد مربوطه تا زمان دريافت كارت هوشمند ملي اعتبار دارد.
به گفته مديركل ثبت احوال يزد كساني كه پيش از اين براي دريافت كارت هوشمند ملي ثبت نام كردند و رسيد آنها مفقود شد، مي توانند با مراجعه به دفاتر پيشخوان ارائه كننده خدمات ثبت احوال يا دفاتر پستي، بدون پرداخت وجه، كد رهگيري دريافت كنند.
استان يزد بر پايه سرشماري آبان ماه سال 1395، يك ميليون و 138 هزار نفر جمعيت دارد كه 85 درصد در 21 شهر و بقيه در روستاها و آبادي ها زندگي مي كنند.
51 درصد جمعيت استان مرد و بقيه زن هستند.
2088/ 2047/